اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق با ویژگی های خاص + عکس

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق با ویژگی های خاص + عکس

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق با ویژگی های خاص + عکس

به گزارش ایران ناز فرودگاه جبل الطارق یا جبهه شمالی، یک فرودگاه غیرنظامی که به بریتانیا خارج از قلمرو جبل الطارق، یک شبه جزیره کوچک با مساحت 6.8 کیلومتر مربع خدمت می کند. کمبود زمین هموار کافی در جبل الطارق باعث شده تنها باند فرودگاه این شبه جزیره شلوغ ترین جاده آن، خیابان وینستون چرچیل که به سمت مرز زمینی اسپانیا می رود را قطع کند. موانع به ظاهر سست و بی دوامی هربار که هواپیما می خواهد فرود بیاید یا پرواز کند، ترافیک جاده را می بندد. خوشبختانه این فرودگاه شلوغ نیست و هرهفته حدود 30 پرواز دارد که همه پرواز به و از سوی انگلستان هستند. در ادامه این مطلب از سایت ایران ناز تصاویری از این فرودگاه را مشاهده میکنید.

 

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق با ویژگی های خاص + عکس

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق

 فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق با ویژگی های خاص + عکس

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق با ویژگی های خاص + عکس

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق با ویژگی های خاص + عکس

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق با ویژگی های خاص + عکس

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق با ویژگی های خاص + عکس

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق با ویژگی های خاص + عکس

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق

 فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق با ویژگی های خاص + عکس

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق با ویژگی های خاص + عکس

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق با ویژگی های خاص + عکس

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق با ویژگی های خاص + عکس

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق

فرودگاه عجیب و غریب در جبل الطارق با ویژگی های خاص + عکس