اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

فیلمهای رقص کرونایی پرستاران و پزشکان در بیمارستان

فیلمهای رقص کرونایی پرستاران و پزشکان در بیمارستان

فیلمهای رقص کرونایی پرستاران و پزشکان در بیمارستان

 

به گزارش ایران ناز پزشکان و پرستاران فداکاری که در بیمارستان ها مشغول خدمت رسانی به بیماران کرونایی هستند برای بالا بردن روحیه بیماران و خودشان چالش رقص برگزار کرده و برای بیماران و پرستاران خستگی ناپذیر , رقصیدند تا فضا را شاد کنند و از استرس بیماری کرونا بکاهند.

 

 

پرستاران و کادر پزشکی برای روحیه دهی به بیماران و خودشان شادی و پای کوبی را به بیمارستان ها کشاندند.از زمان شیوع بیماری کرونا ویروس پزشکان و پرستاران به صورت ویژه در بیمارستان مشغول به کار شده و با توجه به اینکه مدت زمان زیادی در بیمارستان هستند برای روحیه دهی به بیماران و بهتر شدن حالشان با پخش کردن موسیقی و رقص در بین بیماران شادی را به بیمارستان کشاندند

 

 

فیلمهای رقص کرونایی پرستاران و پزشکان در بیمارستان

 

فیلمهای رقص کرونایی پرستاران و پزشکان در بیمارستان