اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

فیلم تجمع و همخوانی مردم جلوی بیمارستان جم برای شجریان

مجموعه : مجله خبری روز
فیلم تجمع و همخوانی مردم جلوی بیمارستان جم برای شجریان

فیلم تجمع و همخوانی مردم جلوی بیمارستان جم برای شجریان

 

به گزارش ایران ناز در پی بستری شدن استاد شجریان در بیمارستان جم و انتشار خبر فوت استاد محمد رضا شجریان و تکذیب خبر , جمع زیادی از مردم جلوی بیمارستان تجمع کرده و با چشمانی گران تصنیف مرغ سحر را در حضور همایون شجریان همخوانی کردند .  جمع زیاد هواداران استاد محمدرضا شجریان که برابر بیمارستان جم چشم انتظار خبر سلامتی این هنرمند بی همتای موسیقی ایرانند، یک صدا و در حضور همایون فرزند استاد ، ترانه معروف مرغ سحر را همراه با اشک‌و گریه همخوانی کردند.فیلم این همخوانی سوزناک و زیبا را در زیر ببینید.