اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

فیلم نوازندگی همایون شجریان با سازهای پدرش در چهلم استاد شجریان

مجموعه : مجله خبری روز
فیلم نوازندگی همایون شجریان با سازهای پدرش در چهلم استاد شجریان

فیلم نوازندگی همایون شجریان با سازهای پدرش در چهلم استاد شجریان

 

به گزارش ایران ناز همایون شجریان فرزند خلف استاد محمد رضا شجریان از علاقه اش به نوازندگی با سازهای دست ساز استاد شجریان گفته و با انتشار ویدیویی برای چهلمین روز درگذشت محمدرضا شجریان نوشت: “اکنون چهل روز گذشته ست و پَرِ آوازم شکسته ست بابا”.

 

 همایون شجریان مناسبت چهلمین روز درگذشت محمدرضا شجریان با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

 

منزل پدر که می‌رفتم، بر حسب عادت و علاقه با سازهایی که در خانه بود کلنجار می رفتم و او با همان لبخند مخصوص به خود که انگار می‌گفت «‌ هنوز هم پی بازی‌گوشی هستی بابا » نگاه می کرد.

اکنون چهل روز گذشته‌ست و پَرِ آوازم شکسته‌ست بابا

اگر اجازه دهی با همان پنجه الکن و مضرابهای ناتوانم، با عاشقانت همراه شوم
بگذار برایت بچگی کنم، شاید برایم لبخندی بزنی.

به یاد آن روزها که آرام جانم بودی…

بزرگان نیز می بخشند به احساس?

 

 

 

فیلم نوازندگی همایون شجریان با سازهای پدرش در چهلم استاد شجریان