وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

فیلم ها و عکس مراسم هفتم استاد شجریان در مشهد با حضور مردم و خانواده شجریان

فیلم ها و عکس مراسم هفتم استاد شجریان در مشهد با حضور مردم و خانواده شجریان

فیلم ها و عکس مراسم هفتم استاد شجریان در مشهد با حضور مردم و خانواده شجریان

 

به گزارش ایران ناز علاقه مندان و شیفتگان استاد شجریان در مشهد بر سر مزار او گرد هم امدند تا در هفتمین روز درگذشت استاد محمد رضا شجریان یادش را گرامی دارند .همچنین صبح روز جمعه خانواده استاد شجریان بر سر مزار او گرد هم امدند.فیلمهای این مراسم خودجوش را در ادامه این مطلب از ایران ناز میبینید

 

 

 

 

 

 

خانواده استاد شجریان بر سر مزار او در توس حاضر شدند

 

اوا مشکاتیان نوه مرحوم استاد شجریان در پیج خود با انتشار عکسی نوشت 

 

امروز (جمعه) صبح همه خاندان به آرامگاه عزیزترینمان آمدیم?? مزار پر بود از گلهای مردمان نازنین،هیچ کلامی
نمی توانَد راوی غمی اینچنین باشد…

 

فیلم ها و عکس مراسم هفتم استاد شجریان در مشهد با حضور مردم و خانواده شجریان

 

فیلم ها و عکس مراسم هفتم استاد شجریان در مشهد با حضور مردم و خانواده شجریان

 

فیلم ها و عکس مراسم هفتم استاد شجریان در مشهد با حضور مردم و خانواده شجریان

 

فیلم ها و عکس مراسم هفتم استاد شجریان در مشهد با حضور مردم و خانواده شجریان

 

فیلم ها و عکس مراسم هفتم استاد شجریان در مشهد با حضور مردم و خانواده شجریان

 

 

 

فیلم ها و عکس مراسم هفتم استاد شجریان در مشهد با حضور مردم و خانواده شجریان