وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

چند قانون ساده برای داشتن مانیکور بهتر ناخن

چند قانون ساده برای داشتن مانیکور بهتر ناخن

چند قانون ساده برای داشتن مانیکور بهتر ناخن

 

اکثر خانم ها برای مانیکور یا کاشت ناخن های خود به آرایشگران اعتماد می کنند اما برای اینکه رضایت کامل داشته باشید این قانون ها را به ذهن بسپارید.

 

اگر طرح ناخن خود را دوست ندارید بگویید

 

اگر طرح ناخن خود را دوست ندارید بگویید ، چند قانون ساده برای داشتن مانیکور بهتر ناخن

 

مثلا شما رنگ قرمز انتخاب کرده اید و ناخن کارتان یکی از ناخن هایتان را انجام داده اما ناگهان متوجه می شوید که رنگ سبز برایتان مناسبتر است.

 

از اینکه نظرتان تغییر کرده و می خواهید آن را بگویید نترسید. بهتر است در همین ابتدای کار به او بگویید.

 

انگشتان خود را زیاد حرکت ندهید و زیاد سِفت نکنید

 

انگشتان خود را زیاد حرکت ندهید و زیاد سِفت نکنید

مانیکور بهتر ناخن

 

بعضی خانم ها فکر می کنند با حرکت دادن زیاد انگشت ها به ناخن کارشان کمک می کنند.

 

بهترین کار این است که دستتان را شل و ریلکس کنید و اجازه دهید هر زمان نیاز بود شخص ناخن کار خودش انگشتتان را حرکت دهد.

 

هنگام مانیکور زیاد گوشی دست نگیرید

 

هنگام مانیکور زیاد گوشی دست نگیرید ، چند قانون ساده برای داشتن مانیکور بهتر ناخن

 

البته اگر تماس ضروری داشتید ایرادی ندارد اما بهتر است که بازی کردن، وب گردی و پیغام فرستادن را در این لحظات کنار بگذارید.

 

چون ممکن است ناخنتان خراب شود و برای درست کردن آن زمان زیادی از شما بگیرد.

 

قبل از رفتن به سالن، ناخن های خود را کوتاه نکنید

 

قبل از رفتن به سالن، ناخن های خود را کوتاه نکنید

آداب مانیکور ناخن

 

اگر ناخنهای شما زیاد بلند شده نگران نباشید. این کار ناخن کارتان است که آنها را درست کند.

 

اما خیلی هم ناخنتان کوتاه نباشد چون کار کردن روی ناخن کوتاه سخت تر است.

 

بهتر است در خانه از ناخن های خود مراقبت کنید

 

بهتر است در خانه از ناخن های خود مراقبت کنید

 

از ناخن های خود مراقبت کنید و پوست های دور ناخن را در خانه مرطوب کنید یا ناخن های شکسته تان را ترمیم کنید اما این کار را قبل از رفتن به سالن انجام ندهید.

 

چون ممکن است با انجام این کار به اطراف ناخن آسیب بزنید و اگر زخم باز داشته باشید نمی توانید برایمانیکور یا کاشت ناخن به ناخن کار مراجعه کنید.

 

خودتان ژل ناخنتان را ریمو نکنید

 

خودتان ژل ناخنتان را ریمو نکنید ، چند قانون ساده برای داشتن مانیکور بهتر ناخن

 

با این کار ممکن است به سطح ناخن آسیب بزنید یا ناخنهایتان ضعیف شود.

 

سعی کنید قبل از مراجعه به سالن، رنگ و نوع کاری که باید روی ناخنتان انجام شود را انتخاب کنید

 

سعی کنید قبل از مراجعه به سالن، رنگ و نوع کاری که باید روی ناخنتان انجام شود را انتخاب کنید

 

قبل از اینکه برای مانیکور بروید بدانید دقیقا چه کاری می خواهید انجام دهید. چون ممکن است زمان زیادی برای انتخاب رنگ و طرح صرف کنید.

 

اگر عکس نمونه ای دارید به ناخن کارتان نشان دهید

 

اگر عکس نمونه ای دارید به ناخن کارتان نشان دهید

 

هر ناخن کاری روشهای خودش را استفاده می کند اما با نشان دادن عکس نمونه راحت تر می فهمد که دقیقا چه چیزی می خواهید.

 

اگر برایتان مقدور است فرزندتان را با خودتان نبرید

 

اگر برایتان مقدور است فرزندتان را با خودتان نبرید

 

حتی اگر ناخن کارتان در خانه کار می کند، فرزندتان را با خودتان نبرید. زیرا ممکن است در روند کار خللی وارد کنند و وسایل را خراب کنند.