وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

قاچاقچی که 100 گوشی آیفون را در خود جاساز کرد + عکس

قاچاقچی که 100 گوشی آیفون را در خود جاساز کرد + عکس

قاچاقچی که 100 گوشی آیفون را در خود جاساز کرد + عکس

 

به گزارش ایران ناز یک قاچاقچی 100 گوشی اپل را در بدن خود جاسازی کرد. قاچاقچی در بدن خود 100 گوشی اپل را جاسازی کرده بود، که ماموران گمرک در یکی از بنادر چین متوجه راه رفتن عجیب او می‌شوند و او را دستگیر می‌کنند.

 

قاچاقچی که 100 گوشی آیفون را در خود جاساز کرد + عکس

قاچاقچی که 100 گوشی آیفون را در خود جاساز کرد + عکس

دزدی گوشی آیفون

قاچاق

قاچاق گوشی آیفون

قاچاق گوشی های اپل

قاچاقچی که 100 گوشی آیفون را در خود جاساز کرد + عکس

قاچاقچی که 100 گوشی آیفون را در خود جاساز کرد + عکس

دزدی گوشی آیفون

قاچاق

قاچاق گوشی آیفون

قاچاق گوشی های اپل