وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

قبل از تاتو کردن نام عشقتان، این نکات را بخوانید

قبل از تاتو کردن نام عشقتان، این نکات را بخوانید

قبل از تاتو کردن نام عشقتان، این نکات را بدانید

 

تاتو کردن نام عشقتان روی بدنتان به عنوان یک اظهار عشق به نظر می رسد. اما قبل از اینکه نام شخص مهم زندگی تان را تاتو کنید دانستن نکاتی بسیار ضروری است.

 

تاتوها در بیشتر موارد دائمی هستند و تصمیم به انجام دادن آن هم باید با احتیاط و هم با اشتیاق گرفته شود.

 

قبل از تاتو کردن نام عشقتان، این نکات را بدانید

 

در این مقاله از بخش بهداشت و زیبایی سایت ایران ناز 3 نکته مهم و ضروری را بیان کرده ایم که باید قبل از تاتو کردن نام عشقتان بدانید.

 

1. این واقعیت را در نظر بگیرید که دائمی است

 

این واقعیت را در نظر بگیرید که دائمی است

 

ابتدا به این واقعیت فکر کنید که دائمی است. درحالی که ممکن است احساستان سرشار از عشق و علاقه باشد اما ممکن است روابط شما تغییر کند.

 

بنابراین تاتو باقی می ماند مگر اینکه از طریق روش های پرهزینه و اغلب دردناک برداشته شود.

 

قبل از تصمیم گیری فکر کنید که آیا حاضرید این نام را بدون توجه به تغییرات آینده در روابط خود با خودتان همراه داشته باشید یا خیر.

 

این تعهدی است که ممکن است بیشتر از خود رابطه دوام بیاورد و حذف آن گرانتر و دشوارتر باشد.

 

2. پاک کردن تاتو دردناک است

 

پاک کردن تاتو دردناک است ، قبل از تاتو کردن نام عشقتان، این نکات را بخوانید

 

از بین بردن و پاک کردن تاتو دشوار و البته دردناک است. این فرایند، اغلب پیچیده تر، پرهزینه تر و دردناک تر از انجام خود تاتو است.

 

بسته به اندازه، رنگ و زمان تاتو، حذف آن می تواند چندین جلسه به فاصله چند هفته یا حتی ماه ها طول بکشد.

 

اگر رابطه به پایان برسد حاضری برای حذف نام او درد بکشید؟

 

3. تاثیر آن را روی خودتان در نظر بگیرید

 

تاثیر آن را روی خودتان در نظر بگیرید

 

درنهایت، به این فکر کنید که چگونه این تاتو می تواند بر زندگی شخصی و حرفه ای شما تاثیر بگذارد.

 

برخی مشاغل ممکن است تاتوهای قابل مشاهده را نامناسب بدانند و این تغییرات شخصی در زندگی شما می تواند احساستان را نسبت به نامی که روی بدن شما تاتو شده است تغییر بدهد.

 

بنابراین جای قرار گرفتن تاتو را با دقت در نظر بگیرید و به این فکر کنید که چگونه ممکن است در سناریوهای مختلف بر زندگی شما تاثیر بگذارند.

 

تاتو کردن نام همسر روی بدنتان تصمیم کوچکی نیست. این یک حرکت مهم است که باید به دقت مورد توجه قرار بگیرد و نه تنها درمورد پیامدهای عاطفی بلکه تاثیرات عملی و شخصی که ممکن است داشته باشند بحث شود.