وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

قوانین رستوران رفتن که اکثر افراد رعایت نمی کنند

قوانین رستوران رفتن که اکثر افراد رعایت نمی کنند

قوانین رستوران رفتن که اکثر افراد رعایت نمی کنند

 

رستوران رفتن و غذا خوردن در رستوران قوانین خاص خود را دارد که اکثر افراد نمی دانند و یا رعایت نمی کنند.

 

دانستن قوانین و آداب اجتماعی در مکان های اجتماعی بسیار مهم است. زیرا با رعایت کردن آنها به بقیه افراد نشان می دهید که چه شخصیتی دارید.

 

این چک لیست که توسط سایت گردشگری ایران ناز تهیه و ترجمه شده است را مطالعه کنید و ببینید چه کارهایی را نباید در رستوران انجام داد.

 

1. نشستن روی اولین صندلی که می بینید

 

نشستن روی اولین صندلی که می بینید ، قوانین رستوران رفتن که اکثر افراد رعایت نمی کنند

 

خیلی خوب است که از قبل یک میز رستوران را رزرو کنید. اما اگر بدون برنامه ریزی قبلی به رستوران رفتید، درمورد میزی که انتخاب می کنید بپرسید تا ببینید رزرو شده یا خیر.

 

زیرا اگر روی صندلی که رزرو شده بنشینید ممکن است حین غذا خوردن با آمدن آن فرد مجبور شوید از جایتان بلند شوید.

 

2. حجم غذایی که سفارش می دهید از غذای همراه یا دوستتان بیشتر است

 

حجم غذایی که سفارش می دهید از غذای همراه یا دوستتان بیشتر است

قوانین غذا خوردن در رستوران

 

قوانین آداب اجتماعی به ما می گوید به اندازه دوست و یا همراهتان غذا سفارش دهید.

 

وقتی همراهتان غذایش تمام شده و شما هنوز مشغول خوردن هستید این یک رفتار بی ادبانه است.

 

3. اگر قبل از خوردن دوست یا همراهتان غذا خوردن را شروع کنید

 

اگر قبل از خوردن دوست یا همراهتان غذا خوردن را شروع کنید

 

شما باید غذای خود را با همراهانتان شروع کنید. خیلی زشت است که شما غذایتان را زودتر بخورید درحالیکه افراد دور میز به شما نگاه می کنند.

 

4. پاک کردن صورت و دستهایتان با دستمال

 

پاک کردن صورت و دستهایتان با دستمال

قوانین رستوران رفتن

 

یادتان باشد دستمال های پارچه ای را باید روی لباس خود قرار دهید و دستمال های کاغذی برای دست و صورت است.

 

اگر دستمال کاغذی نبود، می توانید از دستمال پارچه ای استفاده کنید اما فقط برای تمیز کردن لبها و انگشتانتان.

 

5. انعام ندادن

 

انعام ندادن ، قوانین رستوران رفتن که اکثر افراد رعایت نمی کنند

 

اینکه انعام بدهید یا نه انتخاب شماست اما در بیشتر کشورها توصیه می شود که این کار را انجام دهید.

 

اگر از کارکنان و خدمه های آنجا راضی بودید و می خواستید از آنها تشکر کنید به آنها انعام بدهید.

 

6. انداختن دستمال کثیف در بشقاب

 

انداختن دستمال کثیف در بشقاب ، قوانین رستوران رفتن که اکثر افراد رعایت نمی کنند

آداب و قوانین رستوران

 

دستمال های کاغذی برای تمیز کردن دستها و دهان است.

 

دستمال های کثیف باید تا شود و در کنار بشقاب گذاشته شود اما هرگز آنها را داخل بشقاب نگذارید.

 

7. برداشتن نمکدان یا چیزهای دیگر از میزهای دیگر رستوران

 

برداشتن نمکدان یا چیزهای دیگر از میزهای دیگر رستوران

 

اگر سر میزتان فلفل، نمک یا چیزهای دیگری ندارید ولی در میز کناری تان است آنها را برندارید. از گارسن بخواهید که به شما بدهد.

 

8. اگر به مهمانان خود کمک می کنید و غذا داخل بشقابشان می ریزید

 

اگر به مهمانان خود کمک می کنید و غذا داخل بشقابشان می ریزید

قوانین به رستوران رفتن و غذا خوردن

 

بهتر است ظرف ها را نزدیک مهمانهای خود بگذارید و اجازه دهید هر چقدر که می خواهند برای خودشان بکشند.

 

9. اگر برای خوردن نوشیدنی با نی قوز می کنید

 

اگر برای خوردن نوشیدنی با نی قوز می کنید ، قوانین رستوران رفتن که اکثر افراد رعایت نمی کنند

 

بهتر است نوشیدنی را نزدیک دهانتان بیاورید نه اینکه دهانتان را نزدیک لیوان کنید. این مورد درابهر غذا خوردن هم صدق می کند.

 

10. دور کردن بشقاب وقتی که غذاخوردن تمام شده

 

دور کردن بشقاب وقتی که غذاخوردن تمام شده

 

وقتی غذا خوردنتان تمام می شود، دور کردن بشقاب کار پسندیده ای نیست.