وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ماجرای جالب مجازات این رئیس برای خودش + عکس

ماجرای جالب مجازات این رئیس برای خودش + عکس

ماجرای جالب مجازات این رئیس برای خودش + عکس

 

در سازمانی مشاهده مجازات یک رئیس علیه خود بودیم.او همراه کارمندان خود تنبیه علیه خود انجام داد.مجازات یک رئیس عله خود خبر جالبی بود که منتشر شد.مجازات یک رئیس علیه خود به این علت بود تا کارمندان خود را علیه خود شرمنده کند.رئیسی که خودش را تنبیه کرد با ما در ایران ناز همراه باشید.

 

وقتی پای کار تیمی در میان باشد تشویق یا تنبیه نیز معنایی همگانی و گروهی پیدا می کند. تا کنون خبرهای زیادی از گوشه و کنار دنیا در مورد روش های مختلف تنبیه و مجازات شنیده اید، مجازاتی که گاهی با روش های سخت همراه بوده است. اما امروز در خبری متفاوت بشنوید از رئیسی که در کمال عدالت خودش را نیز به همراه کارمندانش مجازات کرد.

 

مالک یک نانوایی در چین با شروع سال کاری برای همه کسانی که در مجموعه او به نوعی مشغول فعالیت بودند سقف ۴۸ میلیون تومان از فروش را در نظر گرفته و به کارگران دستور داد که تا پایان سال فروش خود را به مبلغ تعیین شده برسانند.

 

متاسفانه پس از گذشت زمان مجموعه نانوایی نتوانست به سقف تعیین شده برسد، از همین رو رئیس عادل و منصف مجموعه تصمیم به تنبیه سرویس کاری خود گرفت، او در حالی که کارمندانش را در خیابان گرد هم جمع کرده بود بحالت چهار زانو روی زمین خم شده و شروع به حرکت در خیابان برفی یخ زده کرد.

 

او قصد داشت تا کارمندانش را با این کار شرمنده کند که از قضا موفق هم شد، زیرا پس از گذشت چند دقیقه، کارمندان یکی پس از دیگری به پیروی از رئیس با حالتی سرشار از تحقیر و سردرگمی روی آسفالت سرد خیابان شروع به چهار زانو رفتن کردند.

 

ماجرای جالب مجازات این رئیس برای خودش + عکس