وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ماجرای ماساژ خانمها توسط آقایان در بندرعباس

ماجرای ماساژ خانمها توسط آقایان در بندرعباس

ماجرای ماساژ خانمها توسط آقایان در بندرعباس

 

یک گروه چهار نفره از آقایانی که اقدام به ماساژ دادن بانوان میکردند دستگیر شدند . به گزارش ایران ناز این آقایان با تبلیغات مختلف ، اقدام به انجام ماساژ اندام زنان میکردند .  فرمانده انتظامي هرمزگان از انهدام باند 4 نفره ماساژ بانوان توسط آقايان در بندرعباس خبر داد.

 

به نقل از پليس هرمزگان، سردار عزيزاله ملکي بيان داشت: ماموران پليس امنيت عمومي استان در راستاي اجراي وظايف ذاتي و با رصد لحظه اي فضاي مجازي ، افرادي را که اقدام به ماساژ بانوان توسط آقايان و تبليغ آن در فضاي مجازي مي نمودند، شناسايي کردند.

 

وي افزود:با بکارگيري شگردهاي خاص پليسي، چهار نفر از متهمان شناسايي ودر يک عمليات فني و ضربتي دستگير و با تشکيل پرونده جهت سيرمراحل قانوني به دادسرا معرفي شدند که اين مجرمان در حين رسيدگي پرونده قضايي صراحتا به بزه انتسابي خود معترف شدند.

 

فرمانده انتظامي هرمزگان با اشاره به اينکه يکي از اهداف عمده اينگونه افراد اغفال زنان و دختران جوان و سوء استفاده هاي جنسي از آنان مي باشد که عدم برخورد قاطع و قانوني با آنان موجب جريحه دار شدن عفت عمومي ، از بين رفتن قبح چنين کارهايي در سطح جامعه و اشاعه فساد و بي بندوباري مي شود، خواستار اعمال مجازات شديد و برخورد قاطعانه با اين گونه مجرمان از سوي مقام قضايي شد.