وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ماجرای مشکوک محل کشف جسد قاضی منصوری (عکس)

ماجرای مشکوک محل کشف جسد قاضی منصوری (عکس)

ماجرای مشکوک محل کشف جسد قاضی منصوری (عکس)

 

به گزارش ایران ناز محل کشف جسد قاضی منصوری داخل هتل بوده اما گفته ها از پریدن این قاضی از پنجره هتل حکایت دارد و این باعث شک و شبهات زیادی شده است ! چطور ممکن است کسی از پنجره بیرون بپرد و جسدش داخل هتل و دم در قرار داشته باشد !!

 

ماجرای مشکوک محل کشف جسد قاضی منصوری (عکس)

 

ماجرای مشکوک محل کشف جسد قاضی منصوری (عکس)

 

به گزاش ایران ناز روز جمعه جسد «غلامرضا منصوری» قاضی ایرانی که قرار بود به‌ منظور پاسخگویی به اتهامات خود به ایران بازگردد، در رومانی پیدا شده و هویت جسد نیز به تأیید رسمی رسیده است

 

ماجرای مشکوک محل کشف جسد قاضی منصوری (عکس)

 

محل کشف جسد قاضی منصوری در رومانی

 

روز جمعه جسد «غلامرضا منصوری» قاضی ایرانی که قرار بود به‌منظور پاسخگویی به اتهامات خود به ایران بازگردد، در رومانی پیدا شده و هویت جسد نیز به تأیید رسمی رسیده است.

 

اما برخی افراد در موضع مرگ این قاضی تشکیک میکنند . هنوز عکسی از جنازه ی بدون پوشش قاضی منصوری منتشر نشده است .

 

ماجرای مشکوک محل کشف جسد قاضی منصوری (عکس)

 

ماجرای مشکوک محل کشف جسد قاضی منصوری (عکس)