وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

20 متن انگلیسی در مورد زنان قوی از زبان آموزشگاه ملل

20 متن انگلیسی در مورد زنان قوی از زبان آموزشگاه ملل

20 متن انگلیسی در مورد زنان قوی از زبان آموزشگاه ملل

 

استفاده از جملات و نقل قول ها یکی از روش های بسیار موثر برای تقویت زبان انگلیسی است. جملات و نقل قول ها از منابع معتبر و متنوعی می آیند و اغلب شامل ساختارها و واژگان پیچیده تری نسبت به متن های روزمره هستند.

 

آنها به شما کمک می کنند تا با اصطلاحات، اصطلاحات تخصصی و ساختارهای گرامری پیچیده تر آشنا شوید. همچنین، استفاده از جملات و نقل قول ها می تواند به بهبود مهارت های شنیداری و خواندنی کمک کند.

 

20 متن انگلیسی در مورد زنان قوی از زبان آموزشگاه ملل

 

با گوش دادن به نقل قول ها و جملات صحبت های افراد مختلف، از جمله سخنرانی ها، مصاحبه ها و پادکست ها، می توانید با لهجه ها، تلفظ ها و سرعت های مختلف آشنا شوید و قدرت شنیداری خود را ارتقا دهید.

 

همچنین، خواندن جملات و نقل قول ها از متون مختلف و گوناگون، از جمله رمان ها، مقالات علمی، وبلاگ ها و مطالب آموزشی، به افزایش دایره واژگان و بهبود مهارت خواندن کمک می کند.

 

در کنار یادگیری لغت معمول در آموزشگاه زبان انگلیسی، پیشنهاد می کنیم که حتما از عباراتی که معمولا در طول روز استفاده می کنید به سادگی نگذشته و علاوه بر آن، جملات افراد مشهور را نیز مطالعه کنید.

 

آموزشگاه زبان ملل

 

ویژگی های زنان قدرتمند

ویژگی های زنان قدرتمند یک ترکیب از صفاتی است که به آن ها امکان می دهد تا به عنوان انسان های تأثیرگذار و الهام بخش در جوامع حضور داشته باشند.

 

این ویژگی ها شامل استقلال ذهنی و عملی، اعتماد به نفس، همدلی و ارتباطات موثر، تصمیم گیری هوشمندانه و همچنین تلاش بی وقفه برای رسیدن به اهداف است.

 

زنان قدرتمند توانایی دارند که با هوش، اراده و توانایی های رهبری شان، جوامع را بهبود دهند و تأثیرگذاری قابل توجهی داشته باشند.

 

این صفات، نشان از توانایی زنان برای مواجهه با چالش ها، تسلط بر مهارت های چندگانه و توانایی برقراری تغییرات مثبت در جوامع دارد.

 

20 متن انگلیسی در مورد زنان قوی از زبان آموزشگاه ملل

 

متن زنان قوی به زبان انگلیسی

استفاده از جملات و نقل قول ها به شما امکان می دهد تا نگرش ها، ایده ها و دیدگاه های مختلف را در قالب های متنوع زبان انگلیسی تجربه کنید.

 

این کار به شما کمک می کند تا به تسلط بیشتری بر زبان انگلیسی برسید و قدرت بیان و درک مطلب خود را بهبود بخشید.

 

1. We need women who are so strong they can be gentle, so educated they can be humble, so fierce they can be compassionate, so passionate they can be rational, and so disciplined they can be free.” – Kavita Ramdas

 

ما به زنانی نیاز داریم که آنقدر قوی باشند که بتوانند ملایم باشند، آنقدر تحصیلکرده باشند که بتوانند فروتن باشند، آنقدر خشن که بتوانند دلسوز باشند، آنقدر پرشور که بتوانند منطقی باشند و آنقدر منضبط که بتوانند آزاد باشند. – کاویتا رامداس

 

2. If you can dance and be free and be embarrassed, you can rule the world.

 

اگر بتوانید برقصید و آزاد باشید و خجالت بکشید؛ می توانید بر جهان حکومت کنید.

 

آموزشگاه زبان ملل

 

I believe in being strong when everything seems to be going wrong. I believe that happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day, and I believe in miracles.

 

من به قوی بودن اعتقاد دارم زمانی که به نظر می رسد همه چیز به اشتباه پیش می رود. من معتقدم که دختران شاد زیباترین دختران هستند. من معتقدم که فردا روز دیگری است و به معجزه ایمان دارم.

 

4. Ignore the glass ceiling and do your work. If you’re focusing on the glass ceiling, focusing on what you don’t have, focusing on the limitations, then you will be limited.

 

سقف شیشه ای را نادیده بگیرید و کار خود را انجام دهید. اگر روی سقف شیشه ای تمرکز می کنید، روی چیزی که ندارید تمرکز می کنید، بر محدودیت ها تمرکز می کنید، آنگاه محدود خواهید شد.

 

5. I always wanted to be a femme fatale. Even when I was a young girl, I never really wanted to be a girl. I wanted to be a woman.

 

من همیشه دوست داشتم یک زن مهلک باشم. حتی زمانی که یک دختر جوان بودم، هرگز واقعاً نمی خواستم دختر باشم. می خواستم زن باشم.

 

6. Bring your whole self to the experience. Because the more we do that, the more that people get to see that, the more comfortable everybody’s gonna be with it.

 

تمام خود را به تجربه بیاورید. زیرا هرچه بیشتر این کار را انجام دهیم، مردم بیشتر آن را ببینند، همه با آن راحت تر خواهند بود.

 

20 متن انگلیسی در مورد زنان قوی از زبان آموزشگاه ملل

 

7. I have chosen to no longer be apologetic for my femaleness and my femininity. And I want to be respected in all of my femaleness because I deserve to be.

 

من ترجیح دادم دیگر برای زنانگی و زنانگی ام عذرخواهی نکنم. و من می خواهم در تمام زنانگی ام مورد احترام باشم، زیرا لیاقت این را دارم.

 

چند جمله از افراد مشهور در مورد زنان قوی به همراه ترجمه فارسیشان:

 

1. A woman is like a tea bag; you never know how strong it is until it’s in hot water. – Eleanor Roosevelt

زن مثل یک کیسه چای است؛ تا وقتی که در آب داغ نیست، نمی دانید چقدر قوی است. – الینور روزولت

 

2. The question isn’t who’s going to let me; it’s who is going to stop me. – Ayn Rand

سوال این نیست که کی اجازه می دهد؛ سوال این است که کی می خواهد مانع من شود. – آین رند

 

3. I do not wish women to have power over men; but over themselves. – Mary Shelley

من نمی خواهم که زنان قدرتی بر مردان داشته باشند؛ بلکه بر خودشان. – مری شلی

 

4. The most courageous act is still to think for yourself. Aloud. – Coco Chanel

شجاع ترین عمل همواره اندیشیدن به خودتان است. بلند و روشن. – کوکو شانل

 

5. I raise up my voice not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. – Malala Yousafzai

صدایم را بلند نمی کنم تا بتوانم فریاد بزنم، بلکه تا آن هایی که صدایی ندارند، شنیده شوند. – ملاله یوسفزی

 

آموزشگاه زبان ملل

متن انگلیسی در مورد زنان قوی

 

6. If your actions create a legacy that inspires others to dream more, learn more, do more and become more, then, you are an excellent leader.

اگر اقدامات شما میراثی ایجاد می کند که دیگران را ترغیب می کند تا بیشتر رویاپردازی کنند، بیشتر بیاموزند، بیشتر انجام دهند و بیشتر شوند، پس شما یک رهبر عالی هستید.

 

7. A strong woman stands up for herself. A stronger woman stands up for everybody else. – Unknown

یک زن قوی از خودش دفاع می کند. یک زن قوی تر از بقیه دفاع می کند. – ناشناخته

 

8. And one day she discovered that she was fierce, and strong, and full of fire, and that not even she could hold herself back because her passion burned brighter than her fears. – Mark Anthony

و یک روز متوجه شد که خشن، قوی، و پر از آتش است، و حتی او نمی تواند خود را نگه دارد، زیرا اشتیاق او از ترس هایش روشن تر است. – مارک آنتونی

 

9. She was a wild one; always stomping on eggshells that everyone else tip-toed on. – Kaitlin Foster

او یک وحشی بود. همیشه روی پوسته های تخم مرغی می کوبید که بقیه به آن ها دست می زدند. – کیتلین فاستر

 

10. She was powerful not because she wasn’t scared but because she went on so strongly, despite the fear. – Atticus

او قدرتمند بود نه به این دلیل که نمی ترسید، بلکه به این دلیل که با وجود ترس به شدت ادامه داد. – آتیکوس

 

11. One of the most courageous things you can do is identify yourself, know who you are, what you believe in and where you want to go. – Sheila Murray Bethel

یکی از شجاعانه ترین کارهایی که می توانید انجام دهید این است که خودتان را بشناسید، بدانید که هستید، به چه چیزی اعتقاد دارید و به کجا می خواهید بروید. – شیلا موری بتل

 

12. Avoiding danger is no safer in the long run than outright exposure. The fearful are caught as often as the bold. – Helen Keller

پرهیز از خطر در دراز مدت امن تر از قرار گرفتن در معرض مستقیم نیست. ترسوها به اندازه جسورها دستگیر می شوند. – هلن کلر

 

13. I have learned over the years that when one’s mind is made up, this diminishes fear; knowing what must be done does away with fear. – Rosa Parks

در طول سال ها آموخته ام که وقتی ذهن فرد درست می شود، این ترس را کاهش می دهد. دانستن اینکه چه کاری باید انجام شود ترس را از بین می برد. – رزا پارک