اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

متن های کوتاه عرفانی تاثیرگذار روی اشخاص + عکس نوشته های عرفانی

متن های کوتاه عرفانی تاثیرگذار روی اشخاص + عکس نوشته های عرفانی

متن های کوتاه عرفانی تاثیرگذار روی اشخاص + عکس نوشته های عرفانی

در این مطلب از سایت ایران ناز جملات و متن های کوتاه مذهبی تاثیرگذار را گردآوری کرده ایم. می توانید از آن ها درس بگیرید و در زندگی خود از آن ها استفاده کنید.

 

جملات کوتاه مذهبی تاثیرگذار

 

خدایا خودت پناه اول و آخر من باش.

 

*******

 

هر چیزی که تحت کنترل خدا باشد هرگز از کنترل خارج نمی شود.

 

*******

 

بدترین احساس زمانی است که

خودت هم می فهمی، از خدا دور شده ای

 

*******

 

هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست.

 

*******

 

اگه وجود خدا باورت بشه

خدایه نقطه میذاره زیرباورت

“یاورت “می شه.

 

*******

 

چند سال بعد از اینکه از دنیا می روید هیچکسی به خاطر نخواهد آورد که چقدر ثروتمند و زیبا بوده اید اما…. همه یادشان خواهد ماند که چه تاثیر خوب یا بدی روی دل ها و ذهن ها گذاشته اید.

 

متن های کوتاه عرفانی تاثیرگذار روی اشخاص + عکس نوشته های عرفانی

انواع جملات کوتاه مذهبی تاثیرگذار

 

به غفلت مگذران ای

                 دل تو ایام جوانی را 

 

که هرگز کس نمی یابد

                   دوباره زندگانی را

 

برای حاصل دنیا

                   پریشانی مکن ای دل

 

که حاصل هیچ می بینم 

                   من این دنیای فانی را 

 

دو روز عمر خود را

                   صرف ذکر الله کن

 

که از ذکر الله یابی

                   حیات جاودانی را

 

*******

 

ﺑﻬﺘﺮین ﻫﺪﺍﯾﺎ :

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺪﺭ ﻋﺰﺕ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﭘﺮسی ﺍﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎنیﺍﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ همسر ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﻔل ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﻭﻓﺎ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﻤﺪﺭﺩﯼ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻩ ﺩﻋﺎ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺧﺮﺕ نیکی ﺍﺳﺖ.

 

متن های کوتاه عرفانی تاثیرگذار روی اشخاص + عکس نوشته های عرفانی

نمونه جملات تاثیرگذار

 

کینه را از دل بیرون کنید، همدیگر را حلال کنید، یکدیگر را ببخشید تا خداوند هم شما را ببخشد.

 

*******

 

خدا بهترین داور است و بدی بدان و مکر مکاران را به خودشان بر می گرداند و هیچ حقی را ضایع نمی کند.

 

*******

 

همیشه باید مراقب سه چیز باشیم:

وقتی تنها هستیم مراقب افکار خود

وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود

و زمانی که در جامعه هستیم مراقب زبان خود

 

*******

 

گاهی قضاوت نادرست درباره دیگران ممکن است به قیمت تباهی, آبرو, اعتبار و زندگی خود و دیگران تمام شود؛ قضاوت واقعی فقط مخصوص خداست.

 

*******

 

اگر بتوانی بخندی

آموخته ای که چگونه نیایش کنی هنگامی که هرسلول بافت وجودت ازشادی بلرزد

به آرامشی عظیم دست می یابی، پس بخند بگذارخنده ات،خنده از ته دل باشد

 

*******

 

بخشندگى، گناهان را پاک مى كند و محبت دلها را جلب مى كند.

 

*******

 

خدایا به داده ات،نداده ات،گرفته ات شکر 

داده ات نعمت است.

نداده ات حکمت است.

گرفته ات عبرت است.