اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

متن کل کل استقلالی و عکس پروفایل استقلال

متن کل کل استقلالی و عکس پروفایل استقلال

متن کل کل استقلالی و عکس پروفایل استقلال

 

اگر از طرفداران استقلال هستید میتوانید یکی از این عکس نوشته های آبی استقلالی را برای پروفایل خود انتخاب کنید و یا برای پرسپولیسی ها بفرستید و به تیم خود افتخار کنید.

 

 در این قسمت عکس های پروفایل استقلال و عکس نوشته های استقلال را آماده کرده ایم که هواداران این تیم می توانند در آستانه دیدار دربی این تیم، عکس پروفایل خود را به استقلال تغییر دهند.

 

متن کل کل استقلالی و عکس پروفایل استقلال

 

آبی رنگ عشقه*اینو خدا نوشته

تو اسمون ابیش*رو بال هر فرشته.

 

*****************************************************

 

اسمان گفت که من ابیم/عشق میورزم که استقلالی ام.

 

*****************************************************

 

روی گلهای نرگس بدون قرمز/هزار دفعه نوشتم بدون ابی هرگز.

 

*****************************************************

 

متن کل کل استقلالی و عکس پروفایل استقلال

 

داربی منتظر ماست بیا تا برویم/اشگ لنگیها به راست بیا تا برویم

جمعه روز ابیهاست بیا تا برویم/تیم استیلی سوراخه بیا تا برویم.

 

*****************************************************

 

استقلال چيكارش ميكنه

شيره شيكارش ميكنه.

استقلال چيكارش ميكنه

سوراخ سوراخش ميكنه.

 

متن کل کل استقلالی و عکس پروفایل استقلال

 

*****************************************************

 

اين تيم شيران/يا علي مدد

تيم دليران/يا علي مدد

اس اس ايران/يا علي مدد.

 

*****************************************************

 

خون تا ابد سرخ ميماند

البته در رگهاي ابي.

 

متن کل کل استقلالی و عکس پروفایل استقلال

 

*****************************************************

 

اس اس اريايي

سرور اسيايي.

 

استقلال هوادارتیم

تا دنيا دنياست ابي مال ماست*ما قهرمانيم جام تو دست ماست.

 

*****************************************************

 

قسم به سيماي فوتبال/قسم به اين تيم ابس/قسم به تيم استقلال

كه راه مااااااااا….باشدااااااااااا…….راه توووووووووو……….استقلال.

همه به پيش همه به پيش به يك صدا….استقلل قهرمان..قهرمان..قهرمان.

 

*****************************************************

 

استقلال قهرمان ميشه/خدا ميدونه كه حقشه

به لطف يزدان و بچه ها/استقلال قهرمان ميشه.

 

*****************************************************

 

پرسپوليس قهرمان ميشه/خدا ميدونه كه حقشه

اگه جدول برعكس بشه*/پرسپوليس قهرمان ميشه.

 

متن کل کل استقلالی و عکس پروفایل استقلال

 

تو اسمون ابي پرندگان خوشحال

بر بال خود نوشتن دنيا فقط استقلال.

 

*****************************************************

 

به نام خدايي كه استقلال را افريد

تا پرسپوليس بي سرور نماند.

 

*****************************************************

 

متن کل کل استقلالی و عکس پروفایل استقلال

 

ابي يعني شور يعني زندگي/ابي يعني مردي و مردانگي

ابي يعني تا ابد عاشق بمان/ابي يعني عشق يعني اسمان

ابي يعني بهترين تيم جهان/ابي يعني موج درياي جنوب

يعني بهترين زيباترين رنگ غروب.

 

*****************************************************

 

سنگو بزن به شيشه/استقلال برنده ميشه.

 

متن کل کل استقلالی و عکس پروفایل استقلال

 

*****************************************************

 

قسم به هر چي مرده/پرسپوليس نامرده

قسم به هر چي تيمه/پرسپوليس يتيمه

قسم به هر چي عشقه/تيم ابي با عشقه.

 

متن کل کل استقلالی و عکس پروفایل استقلال

 

*****************************************************

 

متن کل کل استقلالی و عکس پروفایل استقلال

 

ميخوام بگم ديوونتم/من نميگم دلم ميگه

بزار بگم دوستت دارم/يا تو يا هيچ تيم ديگه.

 

*****************************************************

 

سوگوليا،ستاره ها،از اسمون ميباره

لونگي اينو ميدونه كه اس اس قهرمانه

به جون هر چي مرده پرسپولسي نامرده

لونگي مياد استديوم شش تايي برميگرده.

 

متن کل کل استقلالی و عکس پروفایل استقلال

 

*****************************************************

 

من استقلالی هستم

نه قرمز نه مشكي/فقط ابيه عشقي.

 

*****************************************************

 

متن کل کل استقلالی و عکس پروفایل استقلال

 

نترسيد نلرزيد استقلال قهرمانه/تا وقتي استقلال هست لنگي جايي نداره

استقلال قهرمان ابيه رنگ ايران/استقلال قهرمان سرور ل نگ ايران

نترسيد نلرزيد استقلال قهرمانه/تا وقتي استقلال هست لنگي جايي نداره.

 

*****************************************************

 

لنگي ترو چه به بازي/برو افتابه سازي

پيشرفت ميكني لگن ميسازي.

 

*****************************************************

 

متن کل کل استقلالی و عکس پروفایل استقلال

 

تو خورشيدي ولي غروب نداري/اهاي فرهاد مجيدي

تو دريايي ولي ساحل نداري/اهاي فرهاد مجيدي

تو تك ستاره ي فوتبال اسيايي/اهاي فرهاد مجيدي

تو بهترين شماره ي 7 اسيايي/اهاي فرهاد مجيدي

امسال با گلهاي تو قهرمانم/اهاي فرهاد مجيدي

تو هم گل ميزني هم گل ميسازي/اهاي فرهاد مجيدي.

 

*****************************************************

 

متن کل کل استقلالی و عکس پروفایل استقلال

 

آبي يعني غرق در خوشحاليم/عشق ميورزم كه استقلاليم

اسمان گفت ز قرمز خاليم/گر سرم را از تنم سازي جدا

باز هم ميگويم كه استقلاليم.

 

*****************************************************

 

استقلال گل ميزنه/پرسپوليس جر ميزنه.

***

ابي تر از انيم كه بي رنگ بميريم*قرمز نشويم هرگز كه با ننگ بميريم.

***

اين اس اس منه دوستش دارم خيلي زياد/قهرماني بهش مياد دوستش دارم خيلي زياد.

 

متن کل کل استقلالی و عکس پروفایل استقلال

 

استقلال قهرمانه/بهترين تيم جهانه

استقلال من سرور لنگه/هر كس عاشقه حرفش همينه

استقلال من مكتب عشقه/طرفداراشم پاكن عين فرشته.

***

استقلال ابي پوش سردار ايران/لنگو سوراخ ميكنه ميشه قهرمان.

***

تا ستاره رو پيرهن ماست/سرورتونيم قرمزا.

***

ميخوام دنيا نباشه/اگه اس اس نباشه

ميخوام فوتبال نباشه/اگه اس اس نباشه

ميخوام اين ليگ نباشه/اگه اس اس نباشه

نباشه هر كي ميخواد/تيم اس اس نباشه.

***

روي گلهاي اقاقي با يك مداد ابي/هزار دفعه نوشتم زنده باد استقلالي.

 

تيمي كه نداره از اسيا ستاره

همون بهتره كه باشه يه لنگ پاره پاره.

 

*****************************************************

 

نه قرمز نه مشكي/فقط ابيه عشقي.

 

استقلال عشقه منه واسه هميشه/اسم تو از قلب من پاك نميشه

بدون تو واسه من زندگي مرگه/لنگيا شيشه اي استقلال سنگه

تيم ما ميشكنه بازم لنگيو/واسه ما مياره جام اسارو.

 

استقلال طوفاني/محبوب هر ايراني

يك تاره ميداني/هميشه قهرماني.

*** شعر و شعارهای فوتبالی استقلال ***

استقلال تيم وفاست/بازاش چه با صفاست

تيم ما تيم خداست/تيمي از غير تماشت.

 

*****************************************************

 

ابي تر از دريا ها هم لهجه ي بارونم/رنگ زمين نميشناسم از جنس اسمونم

ابي رو خواب ميبينم ابي رو فك ميكنم/با واژه هاي ابي از زندگي ميخونم

با ادماي ابي دنيا قشنگ تر ميشه/رنگاي ديگه پيشش كم رنگ ميشن هميشه.

 

*****************************************************

 

استقلال عشقه منه واسه هميشه/اسم تو از قلب من پاك نميشه

بدون تو واسه من زندگي مرگه/لنگيا شيشه اي استقلال سنگه

تيم ما ميشكنه بازم لنگيو/واسه ما مياره جام اسارو.

 

*****************************************************

 

استقلال طوفاني/محبوب هر ايراني

يك تاره ميداني/هميشه قهرماني.