وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

⚖️ محاسبه مهریه به نرخ روز با استفاده از فرمول + ابزار آنلاین

⚖️ محاسبه مهریه به نرخ روز با استفاده از فرمول + ابزار آنلاین

⚖️ محاسبه مهریه به نرخ روز با استفاده از فرمول + ابزار آنلاین

 

طبق شریعت اسلام و قانون اساسی ایران، مهریه حقی است بدون قید و شرط که به موجب جاری شدن خطبه عقد به زن تعلق گرفته و ایشان می تواند هرگونه تصرفی از جمله فروش، انتقال به غیر و … در آن داشته باشد.

 

مهریه از لحاظ نوع و زمان پرداخت شرایط متفاوتی دارد، اما به طور کلی مهریه باید مالیت داشته باشد. یعنی بتوان آن را به پول تبدیل کرد. بنابر همین قانون از جمله انواع رایج مهریه در کشور ما طلا، سکه و وجه نقد می باشد.

 

محاسبه مهریه به نرخ روز با استفاده از فرمول + ابزار آنلاین

 

طبق شرع و قانون مرد موظف است که در زمان عقد و یا هر زمان که همسرش مهریه خود را مطالبه کند، مهریه ایشان را تمام و کمال پرداخت نماید.

 

از آنجایی که پرداخت مهریه در زمان عقد در فرهنگ کشور ما رایج نمی باشد، قانونی تحت عنوان محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضاییه وجود دارد که در ادامه آن را برای شما توضیح خواهیم داد.

 

محاسبه مهریه به نرخ روز چیست؟

با طرح یک سوال این موضوع را برای شما واضح تر خواهیم کرد. آیا ارزش مهریه خانمی که در سال 1365 تعداد 20 سکه طلا تعیین شده است با مهریه خانمی که در همان سال مبلغ 130 هزار تومان (معادل قیمت 20 سکه در سال 1365) تعیین شده است در سال 1402 برابری می کند؟!

 

در حالتی که قانونی مبنی بر تبدیل مهریه به نرخ روز وجود نداشته باشد، پاسخ سوال فوق منفی می باشد و در این حالت زن از لحاظ مالی متضرر خواهد شد.

 

بنابراین قانون گذار با توجه به سیر نزولی ارزش پول رایج کشور در این سالها قانونی را برای حفظ ارزش بدهی های ریالی در نظر گرفته است که طبق آن ارزش روز آن بدهی محاسبه شده و بدهکار ملزم به پرداخت آن می باشد.

 

محاسبه مهریه به نرخ روز با استفاده از فرمول + ابزار آنلاین

 

محاسبه مهریه وجه نقد به نرخ روز با فرمول چگونه است؟

شما به راحتی می توانید با استفاده از سایت های آنلاین و یا با استفاده از فرمول زیر، مهریه به نرخ روز را به دست آورید.

 

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × (عدد شاخص سال قبل از مطالبه مهریه ÷عدد شاخص سال برقراری عقد)

 

نکته:

1. شاخص قیمت سالانه براساس نرخ تورم در پایان هرسال توسط بانک مرکزی و اداره آمار مشخص می شود.

2. شاخص قیمت سالانه اعلام شده توسط بانک مرکزی ملاک محاسبه می باشد.

3. در صورت فوت مرد، شاخص سال فوت مرد در صورت تقسیم قرار می گیرد.