وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

محمد رضا گلزار را چه رنگی میخواهید ؟ (عکس)

محمد رضا گلزار را چه رنگی میخواهید ؟ (عکس)

محمد رضا گلزار را چه رنگی میخواهید ؟ (عکس)

 

محمد رضا گلزار بازیگر معروف ایرانی این روزها به تبلیغ برنامه کنسرت های خود میپردازد یا با انتشار عکس های بدن برهنه اش در باشگاه بدنسازی ,از طرفداران خود دلبری میکند .گلزار در اين روزها در صفحه شخصي اش که فاصله چنداني با هفت ميليوني شدن ندارد، به بازتاب تور کنسرت هايش مشغول است. کمي قبل تر اما عکس ها در باشگاه بدن سازي و تکه هاي متعدد از برنامه برنده باش محوريت داشت.

 

در اين ميان اما دو پست او متفاوت تر از سايرين است که دومي اش جالب توجه تر است. نخست اين عکس سورچراني اعياني و هوس برانگيز:

 

محمد رضا گلزار را چه رنگی میخواهید ؟ (عکس)

 

و دومي اين پست که گلزار نوشته کدام رنگ را بيشتر دوست داريد و قرمز و آبي را به جان هم انداخته است هيچ، برخي هواداران را به قربان صدقه رفتن وا داشته است:

 

محمد رضا گلزار را چه رنگی میخواهید ؟ (عکس)

 

گلزار را با چه رنگی میپسندید؟