وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مد عجیب و جدید برای حجاج خانه خدا (عکس)

مد عجیب و جدید برای حجاج خانه خدا (عکس)

مد عجیب و جدید برای حجاج خانه خدا (عکس)

 

تصاویری عجیب که در فضای مجایزی پخش شده است جنجال ساز گردید . تزئین خودروی زائران خانه خدا در هنگام بازگشت از سفر حج سوزه رسانه ها شد ! به گزارش ایران ناز هنوز چند هفته‌ای تا بازگشت حجاج خانه خدا باقی‌مانده اما عکس‌هایی از تزئینات خودروی حجاج در فضای مجازی دست‌مایه انتقاد شده است

 

انتشار عکس‌هایی از تزئینات خودروی حجاج در سال‌های گذشته در حالی که بیست روزی تا بازگشت حجاج باقی مانده،‌ در فضای مجازی بحث‌برانگیز شده است.

 

مد عجیب و جدید برای حجاج خانه خدا (عکس)

 

این تزئینات که قطعا هزینه‌بر است ظاهرا مد جدیدی محسوب می‌شود که با روح چنین سفری هم‌خوانی ندارد.