اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر 14 ساله تالشی (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر 14 ساله تالشی (عکس)

مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر 14 ساله تالشی

 

به گزارش ایران ناز مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر تالشی که بخاطر فرار با یک پسر توسط پدرش سر بریده شد برگزار شد .گورستان بهشت فاطمیه در روستای سفید سنگان، جایی میان تالش و آستارا جمعه نهم خرداد ۱۳۹۹ به عزای هفتم رومینا اشرفی نشست. دختری که پدرش به خاطر آنچه که غیرت و مسائل ناموسی می‌نامید، سر دخترش را با داس برید. زن و مرد روستا به گورستان آمده بودند و همراه مادر رومینا مویه می‌کردند.

 

مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر 14 ساله تالشی (عکس)

 

مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر 14 ساله تالشی (عکس)

 

مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر 14 ساله تالشی (عکس)

 

 

 

مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر 14 ساله تالشی (عکس)

 

مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر 14 ساله تالشی (عکس)

 

مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر 14 ساله تالشی (عکس)

 

مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر 14 ساله تالشی (عکس)

 

مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر 14 ساله تالشی (عکس)

 

مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر 14 ساله تالشی (عکس)

 

مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر 14 ساله تالشی (عکس)

 

مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر 14 ساله تالشی (عکس)

 

مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر 14 ساله تالشی (عکس)

 

مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر 14 ساله تالشی (عکس)

 

مراسم هفتم رومینا اشرفی دختر 14 ساله تالشی (عکس)