وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

چرا مردان نمی توانند احساسات خود را بیان کنند؟

چرا مردان نمی توانند احساسات خود را بیان کنند؟

چرا مردان نمی توانند احساسات خود را بیان کنند؟

 

آیا می دانید که چرا مردان نمی توانند مثل زنان احساسات درونی خود را بیان کنند؟ ما قبلا فکر می کردیم که زنان تمایل داشتند احساسات خود را آشکارتر از مردان نشان دهند.

 

البته همه متفاوت هستند و بعضی از مردان هم بسیار احساساتی هستند و به راحتی در مورد احساساتشان صحبت می کنند.

 

احساسات درونی آقایان

 

به گزارش سایت روانشناسی و پزشکی ایران ناز محققان در جدیدترین مطالعات خود دریافته اند که چرا مردان مثل زن ها احساسات خود را بیان نمی کنند.

 

مردان احساساتی مشابه زن ها دارند

 

مردان احساساتی مشابه زن ها دارند ، چرا مردان نمی توانند احساسات خود را بیان کنند؟

 

اغلب شنیده می شود که زنان وقتی نمی توانند هیچ بازخوردی در مورد احساسات شریک زندگی خود دریافت کنند می گویند “احساس می کنم اهمیتی نمی دهد.”

 

اما واقعا این درست است؟ درحالی که آمار نشان داده که زنان بیشتر مستعد افسردگی و اضطراب هستند، مردان نیز تحت شرایط مشکلاتی برای سلامت روانی شان قرار دارند.

 

آیا می دانید که بیش از 30% از مردان افسردگی را در زندگی شان تجربه می کنند؟ و تقریبا حدود 9% از مردان احساسات افسردگی یا اضطراب روزانه را گزارش داده اند.

 

علیرغم انتظارات جامعه از مردان برای پنهان کردن احساسات خود، مهم است که اهمیت پرداختن به نگرانی های مربوط به سلامت روان در مردان را نیز درک کنیم.

 

حالا ببینیم چرا مردان احساساتشان را پنهان می کنند.

 

می تواند فشار اجتماعی باشد

 

می تواند فشار اجتماعی باشد

چرا مردان نمی توانند احساس خود را بیان کنند

 

با کمال تعجب عبارت “مرد باش” به نظر می رسد نقش مهمی در این رفتار ایفا می کند.

 

این عبارت، به معنی “برخورد شجاعانه تر با چیزی” یک فشار اجتماعی است که تصورات مردانگی را مخدوش می کند.

 

محققان دریافتند که یک سوم مردان برای اینکه مردانه به نظر برسند احساس فشار می کنند.

 

مردان اغلب علائم قابل مشاهده کمتری را نشان می دهند و کمتر احتمال دارد آنها را آشکار کنند.

 

می تواند فشار اجتماعی باشد ، جوکر ، چرا مردان نمی توانند احساسات خود را بیان کنند؟

 

وقتی زنان احساس افسردگی می کنند ناراحتی شان را نشان می دهند و در مورد احساساتشان صحبت می کنند در حالیکه مردان نشانه های خشم و عصبانیت، تحریک پذیری را نشان می دهند.

 

مردان در مورد احساسات خود صحبت نمی کنند و این علیه آنهاست.

 

آنها به راحتی نمی دانند چطور خودشان را بیان کنند

 

آنها به راحتی نمی دانند چطور خودشان را بیان کنند

 

هیچ کس برای مردان توضیح نداده که چطور خودشان را بروز دهند.

 

انتظارات اجتماعی و شرایط بچگی اغلب به مردان یاد داده که باید سفت و محکم و بی احساس باشند و نمی دانند چطور احساساتشان را بروز دهند.

 

در حالیکه زنان به طور آشکار اندوه و دل شکستگی شان را بیان می کنند مردان تمایل دارند دردشان را پنهان کنند.

 

این فشار اجتماعی می تواند آسیب پذیر بودن مردان را چالش برانگیز کند زیرا این یک تابو محسوب می شود.

 

در نتیجه ممکن است سلامت عاطفی مردان آسیب ببیند. با ترویج شکستن کلیشه ها ما می توانیم به مردان کمک کنیم تا به راحتی احساساتشان را بیان کنند.

 

این یک چیز عصبی است

 

این یک چیز عصبی است ، چرا مردان نمی توانند احساسات خود را بیان کنند؟

 

یک قسمت از مغز زنان بزرگتر از مردان است بنابراین آنها توانایی بیشتری برای احساسات و فکر کردن دارند.

 

زنان می توانند در یک لحظه احساس و فکر کنند.

 

به عبارت دیگر مردان احساساتشان از تفکراتشان جداست که منجر به این می شود که صحبت در مورد مسائل احساسی برایشان سخت شود.

 

مردان و زنان در بسیاری چیزها شبیه هم هستند اما باز هم با هم تفاوت دارند.

 

حتی راه مدیریت استرس مردان به انتظارات اجتماعی، فیزیولوژی و روانشناسی بستگی دارد.