وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مردان دوست ندارند با این زن ها ازدواج کنند

مردان دوست ندارند با این زن ها ازدواج کنند

مردان دوست ندارند با این زن ها ازدواج کنند

 

اگر شما یک زن هستید و می خواهید ازدواج کنید باید هوشمندانه عمل کنید، این به معنی دوری از برخی مردان است.

 

اما همچنین به این معنی است که تشخیص دهید کارهایی که انجام می دهید مردان را جذب کنید و یا نسبت به خودتان دفع می کند.

 

مردان دوست ندارند با این زن ها ازدواج کنند

معیارهای ازدواج مردان

 

برای فهمیدن این موضوع می توانید با درنظر گرفتن فهرست زیر شروع کنید و ببینید آیا شما در این موقعیت ها هستید یا خیر.

 

1. زنانی که رئیس بازی در می آورند

 

مردان دوست ندارند با این زن ها ازدواج کنند

 

این زنان دوست دارند در هر تصمیمی با شما مشارکت کنند اما فقط به همینجا ختم نمی شود بلکه آنها می خواهند همه کارها را خودشان اداره کنند.

 

مردان به ندرت این زنان را برای مدت طولانی تحمل می کنند.

 

2. زنانی که می خواهند مردان را تغییر بدهند

 

مردان دوست ندارند با این زن ها ازدواج کنند

 

همانطور که مردانی هستند که دوست دارند زنان را تغییر دهند، زنانی هم هستند که می خواهند مردان را عوض کنند.

 

مشکل این زنان این است که آنها ادعا می کنند که مردشان را همانطور که هستند دوست دارند اما کم کم می خواهند همه چیزشان را عوض کنند.

 

هنگامی که مردان احساس می کنند که همسرشان سعی می کند هر چیزی که او از آنها لذت می برد را از بین ببرد از رابطه دور می شوند.

 

3. زنان حسود

 

مردان دوست ندارند با این زن ها ازدواج کنند

 

زنان حسود زنانی هستند که سوء ظنشان بالا است و همیشه احساس خطر می کنند و کنجکاو و بدگمان هستند.

 

بسیاری از مواقع آنها در گذشته آسیب دیدند و نسبت به هر چیزی که احساس کنند خوب نیست حالت تدافعی می گیرند و هوشیار می شوند.

 

هرچه سوء ظن ها بیشتر باشد آزاردهنده تر می شود. بنابراین مردان هیچ چاره ای جز ترک این زنان ندارند.

 

4. زنان مامانی

 

مردان دوست ندارند با این زن ها ازدواج کنند

 

مردان از زنانی که همه چیز رابطه شان را با مادرشان در میان می گذارند و هرگز تصمیمی را بدون مشورت با مادرشان نمی گیرند خوششان نمی آید.