اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مردان دوقلو 63 ساله با یک بدن و 2 سر + عکس 18+

مردان دوقلو 63 ساله با یک بدن و 2 سر + عکس 18+

مردان دوقلو 63 ساله با یک بدن و 2 سر + عکس 18+

به گزارش ایران ناز دو مرد 63 ساله از ناحیه شکم بهم  به صئرت مادرزادی چسبیده اند و 63 سال است که این وضعیت را تحمل میکنند. پیرترین مردان دوقلوی به هم چسبیده جهان حالا به سن 63 سالگی رسیده اند. انسان با دیدن این تصاویر باید خدا را به خاطر سلامتی اش شکر کند و چنین افراد معلولی در دنیا وجود دارند که شاید دلشان از افراد سالم هم شادتر باشد.

 

به گزارش ایران ناز این دو برادر که از ناحیه شکم به هم چسبیده هستند و تا کنون پزشکان نتوانستند آن ها را از هم جدا کنند . آنها با سختی های فراوان با خوشحالی و با رویایی همیشگی این که روزی از هم جدا می شوند زندگی می کنند ! این دو برادر دوقلود دراوهایو زندگی می کنند.

مردان دوقلو 63 ساله با یک بدن و 2 سر + عکس 18+

مردان دوقلو 63 ساله با یک بدن و 2 سر + عکس 18+

مردان دوقلو 63 ساله با یک بدن و 2 سر + عکس 18+

مردان دوقلو 63 ساله با یک بدن و 2 سر + عکس 18+

مردان دوقلو 63 ساله با یک بدن و 2 سر + عکس 18+

مردان دوقلو 63 ساله با یک بدن و 2 سر + عکس 18+

مردان دوقلو 63 ساله با یک بدن و 2 سر + عکس 18+