وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مردان فکر می کنند زنان از آنها چه می خواهند؟

مردان فکر می کنند زنان از آنها چه می خواهند؟

مردان فکر می کنند زنان از آنها چه می خواهند؟

 

مردان نمی دانند زنان از آنها چه می خواهند، اغلب مردان فکر می کنند که زنان از سیاره ونوس آمده اند و درک اینکه زنان از آنها چه می خواهند بسیار برایشان سخت است.

 

فهمیدن آن سخت نیست. آنچه که مردان نیاز دارند این است که احساسات، زبان بدن و رفتار زنان را درک کنند و بفهمند.

 

سایت خانواده ایران ناز: برای راحت تر کردن آن، بین آنچه که مردان فکر می کنند زنان از آنها می خواهند و آنچه که زنان فکر می کنند مردان از آنها می خواهند مقایسه ای انجام داده ایم.

 

1. یک هیکل واقعا مناسب

 

یک هیکل واقعا مناسب ، زنان از مردان چه می خواهند

 

مردان فکر می کنند زنان عاشق مردی هستند که هیکل مناسبی داشته باشد اما این چیزی است که مردان فکر می کنند.

 

بیشتر زنان وقتی به دنبال روابط عاشقانه هستند، به ویژگی های جسمی مردان توجهی نمی کنند.

 

آنچه که آنها به دنبالش هستند این است که آنها را درک کنند و یک زندگی شادی در کنار هم داشته باشند.

 

2. حمایت مالی

 

حمایت مالی ، زنان از مردان چه می خواهند

 

این یکی از باورهای غلطی است که مردان درمورد زنان دارند. مردان فکر می کنند زنان به خاطر وضعیت مالی شان به سمتشان کشیده می شوند.

 

در دنیای پیشرفته امروزی، مردان اینطور فکر می کنند اما زنان یاد گرفته اند که مستقل باشند و به کسی تکیه نکنند.

 

3. گفت و گوهای منطقی

 

گفت و گوهای منطقی ، زنان از مردان چه می خواهند

 

مردان واقعا اهمیت گفتگوهای منطقی را در زندگی زنان متوجه نمی شوند.

 

آنها فکر می کنند که زنان مردی می خواهند که جذاب باشد اما زنان عاشق گفت و گوهای منطقی هستند و برای آن اولویت بیشتری قائل هستند.

 

به ندرت مردانی را دوست دارند که به ظاهرشان بیش از حد توجه می کنند و نمی توانند یک گفت و گوی هدفمندی داشته باشند.

 

4. تشکیل خانواده

 

تشکیل خانواده ، زنان از مردان چه می خواهند

 

همه زنان نمی خواهند یک زندگی را شروع کنند و تشکیل خانواده بدهند.

 

مردان بزرگترین اشتباه را وقتی می کنند که پدر و مادر از آنها می خواهند ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند.

 

برعکس مردان، زنان قبل از اینکه زندگی را شروع کنند و تشکیل خانواده دهند، به زمان، مسئولیت و یک حالت ذهنی نیاز دارند.