وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مردی بسیار عجیب با دراز و بزرگ ترین بینی دنیا

مردی بسیار عجیب با دراز و بزرگ ترین بینی دنیا

مردی بسیار عجیب با دراز و بزرگ ترین بینی دنیا

 

در طول قرن هجدهم، مردی از یورکشایر انگلستان توجه هموطنان انگلیسی اش را نه به خاطر عقاید یا نظراتش بلکه به خاطر اندازه بسیار بزرگ و عجیب بینی اش که به جرات میتوان گفت بزرگ ترین بینی دنیا جلب کرد.

 

مردی بسیار عجیب با دراز و بزرگ ترین بینی دنیا ، A very strange man with the longest and biggest nose in the world

 

توماس وادهاس – Thomas Woodhouse که با نام توماس ودرز – Thomas Wedders شناخته می شود دارای یک بینی بزرگ به اندازه 19 سانتی متر بود که به عنوان بزرگ ترین بینی جهان ثبت شده است.

 

توماس ودرز که بود؟

 

توماس وادهاس - Thomas Woodhouse که با نام توماس ودرز - Thomas Wedders شناخته می شود

بزرگ ترین بینی دنیا

 

توماس ودرز متولد حدود سال 1370 در یورکشایر انگلستان به لطف ظاهر متمایزش در هر جا که می رفت توجه افراد زیادی را به خود جلب می کرد.

 

این خصوصیت نقش مهمی در شهرت او ایفا کرد.

 

مردی بسیار عجیب با دراز و بزرگ ترین بینی دنیا ، A very strange man with the longest and biggest nose in the world

 

ودرز اغلب موضوع مقاله های روزنامه ها و مجلات می شد و برخی از آنها اعلام می کردند که ممکن است او معلولیت ذهنی داشته باشد.

 

این مرد حتی به کتاب معروف قرن نوزدهمی راه یافت که به بررسی مسائل پزشکی نادر و عجیب و غریب می پرداخت.

 

توماس وادهاس - Thomas Woodhouse که با نام توماس ودرز - Thomas Wedders شناخته می شود

 

نشریات آن زمان اغلب با کنایه با او برخورد می کردند. حتی یکی از مجلات به طنز اشاره کرده بود که اگر اندازه بینی دلیل مهم بودن یک فرد بود ودرز تمام اروپا را تسخیر می کرد.

 

یک زندگی مرموز

 

مردی بسیار عجیب با دراز و بزرگ ترین بینی دنیا ، A very strange man with the longest and biggest nose in the world

مردی با بزرگ ترین بینی دنیا

 

ودرز در حدود 1780 در 50 سالگی از دنیا رفت و هیچ اطلاعاتی از زندگی یا مطلبی درمورد حسی که به چهره اش داشته یا نمایشگاه هایی که در آنها شرکت می کرده به جا نگذاشت.

 

هیچ عکسی هم از ودرز وجود ندارد. اگرچه کپی های مومی چهره او وجود دارد.

 

چرا بینی او بزرگ و دراز بود؟

 

توماس وادهاس - Thomas Woodhouse که با نام توماس ودرز - Thomas Wedders شناخته می شود

 

برخی از محققان بر این باورند که این ناهنجاری ممکن است ناشی از یک بیماری ناشناخته شده باشد که بر رشد شناختی او در سال های اولیه زندگی تاثیر گذاشته است.

 

علاوه بر این شایعه ای وجود دارد که نشان می دهد این هنرمند ممکن است در نتیجه یک ترکیب ژنتیکی است که علت تغییر شکل صورت اوست.

 

مردی بسیار عجیب با دراز و بزرگ ترین بینی دنیا ، A very strange man with the longest and biggest nose in the world

 

وقتی عکسی از مجسمه مومی او در سایتی به اشتراک گذاشته شد بلافاصله وایرال شد و واکنش های متفاوتی از شوک تا شوخی در پی داشت.

 

کتاب گینس وادهاوس را به عنوان دارنده رکورد درازترین بینی می شناسد. صاحب عنوان فعالی، مهمت اوزیورک – Mehmet Özyürek از ترکیه دارای بینی به اندازه حدود 9 سانتی متر است.

 

مهمت اوزیورک - Mehmet Özyürek و توماس وادهاس - Thomas Woodhouse که با نام توماس ودرز - Thomas Wedders شناخته می شود

 

مردی بسیار عجیب با دراز و بزرگ ترین بینی دنیا ، A very strange man with the longest and biggest nose in the world

 

توماس وادهاس - Thomas Woodhouse که با نام توماس ودرز - Thomas Wedders شناخته می شود