اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مرد آدمخوار حین خوردن گوشت محمد 7 ساله دستگیر شد (عکس)

مرد آدمخوار حین خوردن گوشت محمد 7 ساله دستگیر شد (عکس)

مرد آدمخوار حین خوردن گوشت محمد 7 ساله دستگیر شد

 

مادر خانواده وقتی با ورود به خانه اش با رد خون روبرو شد از انچه پیش روی خود میدید وحشت کرد ! به گزارش ایران ناز یک جنایت تکان دهنده مردم و پلیس را بهت زده کرد ! در یک جنایت بیرحمانه و تکاندهنده مردی پس از کشاندن کودک 7 ساله به درون خانه اش ، در حال خوردن اعضای بدن کودک یافت شد!

 

مرد آدمخوار حین خوردن گوشت محمد 7 ساله دستگیر شد (عکس)

 

.به گزارش ایران ناز ماجرا ازین قرار بود که در آماریای هندوستان، یک مادر پس از ورود به خانه با این صحنه روبه رو شد که پسرش یک بچه هفت ساله را از خیابان به داخل خانه آورده و بعد از جدا کردن سرش مشغول خوردنش شده بود. «ناظم میان» که در اواسط دهه ۲۰ زندگی اش به سر می‌برد، متهم شد به قتل یک پسر بچه هفت ساله به نام «محمد مونس» که بعد از کُشتن و قطعه قطعه کردن او، شروع به خوردن آن کرده بود.

 

مرد آدمخوار حین خوردن گوشت محمد 7 ساله دستگیر شد (عکس)

 

هنگامی که پلیس‌ها سر صحنه جرم حاضر شدند، با جسد بی سَرِ پسربچه روبه رو شدند که پوست شکمش کنده شده بود. پس از ورود آن‌ها به اتاق، این آدمخوار وحشی بدون هیچ مقاومتی تسلیم پلیس شد.

 

گفتنی است که بعد از دستگیری «ناظم میان» صد‌ها نفر در ورودیِ اداره پلیس جمع شدند و درخواست کشته شدن قاتل را داشتند. بعد از بازجویی‌ها توسط پلیس، مشخص شد که قاتل ناقص العقل است و هم اکنون تا اتخاذ تصمیم نهایی در بازداشت به سر می‌برد.