وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مرکز قرنطینه بیماران مشکوک به کرونا در تهران ( عکس )

مرکز قرنطینه بیماران مشکوک به کرونا در تهران ( عکس )

مرکز قرنطینه بیماران مشکوک به ویروس کرونا در تهران ( عکس )

 

به گزارش ایران ناز ویروس مرگبار کرونا که از کشور چین به سرتاسر دنیا شیوع پیدا کرد به ایران هم رسیده است و چند بیمار مشکوک به ابتلا به کرونا در ایران بستری شده اند . این بیماران در بخش ایزوله قرنطینه شده اند

 

بخش ایزوله تنفسی با فشار منفی بیمارستان شهدای یافت‌آباد به محل قرنطینه بیماران مشکوک به ویروس جدید – که از خانواده ویروس‌های کرونا محسوب می‌شود – تبدیل شده است. در این مرکز، تنها پنج تخت جهت پذیرش بیماران مشکوک به این ویروس جدید وجود دارد. تاکنون تنها دو بیمار در این مرکز بستری شده‌اند که بیماری هیچکدام از آنها بطور قطعی اعلام نشده اما به دلیل مشکوک بودن علائم جسمی‌شان در این مرکز نگهداری می‌شوند.

 

مرکز قرنطینه بیماران مشکوک به ویروس کرونا در تهران ( عکس )

 

مرکز قرنطینه بیماران مشکوک به ویروس کرونا در تهران ( عکس )

 

مرکز قرنطینه بیماران مشکوک به ویروس کرونا در تهران ( عکس )

 

مرکز قرنطینه بیماران مشکوک به ویروس کرونا در تهران ( عکس )

 

مرکز قرنطینه بیماران مشکوک به ویروس کرونا در تهران ( عکس )

 

مرکز قرنطینه بیماران مشکوک به ویروس کرونا در تهران ( عکس )

 

مرکز قرنطینه بیماران مشکوک به ویروس کرونا در تهران ( عکس )

 

 

مرکز قرنطینه بیماران مشکوک به ویروس کرونا در تهران ( عکس )

 

 

 

مرکز قرنطینه بیماران مشکوک به ویروس کرونا در تهران ( عکس )