وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مقایسه جالب مردان قدیم و جدید (عکس)

مقایسه جالب مردان قدیم و جدید (عکس)

مقایسه جالب مردان قدیم و جدید (عکس)

 

دنیا در چند دهه گذشته عوض شده و ما هم عوض شده ایم. رفتار، استانداردها، اهداف و ظاهر مردان و زنان هم با قبل بسیار متفاوت است. در این مطلب می‌خواهیم مردان امروزی را با مردان قدیم مقایسه کنیم. با ایران ناز همراه باشید

 

ظاهر مردان به طرز باورنکردنی عوض شده

 

مقایسه جالب مردان قدیم و جدید (عکس)

 

سلام کردن امروز با قدیم خیلی فرق داره

 

مقایسه جالب مردان قدیم و جدید (عکس)

 

این روز‌ا دیگه فقط پوشیدن لباس ورزشی برای ورزش کردن کافی نیست

 

مقایسه جالب مردان قدیم و جدید (عکس)

 

این روزا مردها بیشتر به ریششون افتخار می‌کنند

 

مقایسه جالب مردان قدیم و جدید (عکس)

 

ثروت مردای امروزی قابل مشاهده نیست

 

مقایسه جالب مردان قدیم و جدید (عکس)

 

اگر بخوان خوش‌تیپ باشن، انتخاب‌های بیشتری دارن

 

مقایسه جالب مردان قدیم و جدید (عکس)

 

ابعاد لباس‌ها هم عوض شده

 

مقایسه جالب مردان قدیم و جدید (عکس)

 

جایی که رفقا با هم قرار میذارن و دور هم جمع میشن هم عوض شده

 

مقایسه جالب مردان قدیم و جدید (عکس)

 

تنها کاری که بعضی از اونا برای پول درآوردن میکنن، اتصال به اینترنته

 

مقایسه جالب مردان قدیم و جدید (عکس)

 

گاهی اینترنت از خواب هم براشون مهم تره

 

مقایسه جالب مردان قدیم و جدید (عکس)

 

مردای امروزی نازک نارنجی‌تر شدن

 

مقایسه جالب مردان قدیم و جدید (عکس)

 

و سبک زندگی سالم در اوج محبوبیتش قرار داره

 

مقایسه جالب مردان قدیم و جدید (عکس)

 

مرد شما بیشتر شبیه کدام یک از شخصیت های بالا است؟ و اگر مرد هستید کدام یکی بیشتر شبیه شماست؟