اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

حرفهای مهراوه درمورد روزی که محمدرضا شریفی نیا گریست

حرفهای مهراوه درمورد روزی که محمدرضا شریفی نیا گریست

حرفهای مهراوه درمورد روزی که محمدرضا شریفی نیا گریست

 

به گزارش ایران ناز بازیگر زن سینما که فرزند آزیتا حاجیان و محمدرضا شریفی نیاست ، با انتشار عکسی از پدرش در مورد ویژگیهای او وقتی که پدرش گریست نوست

 

مهراوه شريفي نيا صفحه اينستاگرامش را به عکسي از خود در کنار پدرش اختصاص داد.مهراوه دختر بزرگتر محمدرضا شريفي نيا تقريبا از دوران کودکي بازيگري را تجربه کرده است و وقتي بزرگتر شد هم تقريبا راه پدر را ادامه داد.

 

وي با انتشار تصوري از خود در کنار پدرش در صفحه اينستاگرامش دلنوشته اي را در وصف پدرش منتشر کرد.

 

مهراوه شريفی نيا در صفحه اينستاگرامش نوشت:

 

حرفهای مهراوه درمورد روزی که محمدرضا شریفی نیا گریست

 

“پارسال بهار وقتى خبر فوت پدرش را دادم اشكش را ديدم جارى و بى محابا. قبل تر هم ديده بودم يكى دوبار فقط، وقتى داشت از روزهاى سختِ سال هاى دور روزهاى نبودن،خاطره تعريف مى كرد.بقيه ى روزها برايت خاطره كه تعريف مى كند آنقدر مى خندى كه نمى فهمى در كنارش زمان چطور سپرى مى شود.

 

گاهى مبهوت مى مانم آدمى كه آن همه تلخى را در بهترين سال هاى جوانى تجربه كرده چطور مى تواند اينقدر شوخ و خوش انرژى بگويد و بگويد و بگويد و ما را از خنده روده بر كند. گاهى مبهوت مى مانم كه وسط آنهمه شوخى و شيطنت چطور مى تواند اينقدر جدى تو را از هنر و فلسفه و ادبيات سرشار كند و جهان بينى ات را در هر ديدار وسيع تر سازد.

 

گاهى مبهوت مى مانم كه كى مى خوابد كه چطور با آن پاى ورم كرده راه مى رود كه چگونه هميشه مثل كوه استوار است كه اينهمه انرژى را از كجا مى آورد و راه خودش را مى رود و مى داند چرا و به چه دليل چه مى كند.گاهى تحسينش مى كنم گاهى از كارهايش شگفت زده مى شوم گاهى از دستش عصبانى مى شوم گاهى نگرانش مى شوم اما هميشه هميشه هميشه دوستش دارم و يک ثانيه از بودنش را با هيچ چيز اين جهان عوض نمى كنم.”