اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مینا آلت تناسلی شوهرش را بخاطر تجاوز برید (عکس)

مینا آلت تناسلی شوهرش را بخاطر تجاوز برید (عکس)

مینا آلت تناسلی شوهرش را بخاطر تجاوز برید (عکس)

 

به گزارش ایران ناز زن جوان که شوهرش را در حال تجاوز به دخترشان مشاهده کرد با حمله به او آلت تناسلی اش را برید و گذاشت تا از خونریزی بمیرد . مینا زن جوان 35 ساله دختر 5 ساله اش را در حالیکه در حمام مورد تجاوز پدرش واقع شده بود مشاهده کرد و شوهرش را با بریدن آلت تناسلیش به قتل رساند .

 

مینا آلت تناسلی شوهرش را بخاطر تجاوز برید (عکس)

 

پليس پاکستان زن جواني را به جرم قتل همسرش دستگير و زنداني کرد.ماجرا ازین قرار است که زن جواني در پاکستان شوهرش را به جرم تجاوز به دخترش عقيم کرد و کشت.

 

مينا 35 ساله که نيمه شب گذشته متوجه گريه هاي دختر 5 ساله اش و جاي خالي همسرش در اتاق خواب شد در حمام صحنه وحشتناکي ديد که همين صحنه باعث شد مردي به اتهام تجاوز به دختر 5 ساله اش عقيم و کشته شود.

 

متهم در بازجويي هايش گفت که صحنه تجاوز شوهرش به دخترشان به حدي او را بهم ريخت که بدون توجه به نگاه و التماس هاي دخترش با چاقو به شوهرش حمله کرد و پس از بريدن اندام مردانه اش او را به قتل رساند.

 

به گفته بازپرس پرونده، زن جوان پس از قتل همسرش با تماس با اداره پليس ماجرا را گزارش داد و خودش را قاتل معرفي کرد.

 

ماموران پس از اعزام به محل حادثه و انتقال جسد به پزشکي قانوني زن جوان را به اداره پليس فرستادند تا پس از تکميل تحقيقات جلسه دادگاه اش برگزار شود