اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

با نشانه های دروغگویی طرف مقابل آشنا شوید

با نشانه های دروغگویی طرف مقابل آشنا شوید

با نشانه های دروغگویی طرف مقابل آشنا شوید

 

در این پست از گروه روانشناسی ایران ناز قصد داریم فوت و فن هایی برای تشخیص فرد دروغگو را به شما عزیزان آموزش دهیم، تا انتها با ما همراه باشید.

 

1. از دستشان زیاد استفاده می کنند

 

با نشانه های دروغگویی طرف مقابل آشنا شوید

 

تحقیقات نشان داده که شخص دروغگو هردو دستانش را زیاد تکان می دهد.

 

2. آنها درمورد موضوعی یا زیاد صحبت می کنند یا به اندازه کافی چیزی نمی گویند

 

با نشانه های دروغگویی طرف مقابل آشنا شوید

 

اگر از شخص دروغگو سوالی بپرسید، جزئیات کمتری نسبت به شخصی که راست می گوید توضیح می دهد.

 

از یک طرف دیگر هم، شخص دروغگو صحبت را طولانی می کند و اطلاعات غیرضروری می دهد تا شخص مقابل گیج شود.

 

3. دروغگوها زیاد اشاره می کنند

 

با نشانه های دروغگویی طرف مقابل آشنا شوید

 

وقتی شخص دروغگو حالت تدافعی می گیرد، سعی میکند که اوضاع را به سود خودش تمام کند.

 

همچنین سعی می کند که به شما ثابت کند که دروغ می گویید.

 

4. دروغگوها پاهایشان را زیاد تکان می دهند

 

با نشانه های دروغگویی طرف مقابل آشنا شوید

 

تکان دادن پا و این پا و آن پا کردن یکی از نشانه های دروغگویی است.

 

وقتی دروغ می گویند نوساناتی در سیستم عصبی اتفاق می افتد و باعث عصبی شدن شخص دروغگو می شود.

 

5. دروغگوها در جواب دادن تاخیر دارند

 

با نشانه های دروغگویی طرف مقابل آشنا شوید

 

اگر جواب دادن بیشتر از 5 ثانیه طول بکشد، نشانه دروغگویی است. دقت کنید که اگر شخص خسته است یا به طور طبیعی فرد کندی است، تاخیر در جوابگویی او به علت دروغ گفتن نیست.

 

6. از تکنیک های انحرافی استفاده می کنند

 

با نشانه های دروغگویی طرف مقابل آشنا شوید

 

تکنیک های انحرافی شامل موارد زیر است:

 

● از وسط جمله به موضوع دیگری می پرند.

● جملات گیج کننده می گویند.

● با یک سوال دیگر جواب می دهند: “چرا من این کار را کردم؟ من یک آدم راستگویی هستم.”

 

7. سمت چپ لبشان را زیاد حرکت می دهند

 

با نشانه های دروغگویی طرف مقابل آشنا شوید

 

وقتی با کسی صحبت می کنید به حرکت لبهایش توجه کنید. وقتی سمت چپ لبهایشان را حرکت می دهند نشانه پوزخند زدن و مسخره کردن است.

 

8. از کلماتی که حس منفی را انتقال می دهند استفاده می کنند

 

با نشانه های دروغگویی طرف مقابل آشنا شوید

 

دروغگوها سعی میکنند بیشتر منفی صحبت کنند. وقتی راستگوها صحبت می کنند، دروغگوها عصبی و معترض می شوند.

 

شما کلمات منفی مثل متنفرم، ناراحتم و کلماتی از این قبیل را از افراد دروغگو زیاد می شنوید.