اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

نکات مهم برای رانندگی در روزهای بارانی

مجموعه : دانستنی ها
نکات مهم  برای رانندگی در روزهای بارانی

نکات مهم  برای رانندگی در روزهای بارانی

 

اکثریت ما تجربه رانندگی در روز های بارانی را به تکرار داشته ایم و گاها در اثر رعایت نکردن مواردی که همه با آن آشنا هستیم دچار حوادث  متعددی شده ایم که با دقت و رعایت آنها می توانیم از آسیب پذیری بیشتر خود و خودرو ی خود جلوگیری نماییم.

 

نمایشگاه ماشین در تهران بر آن است تا با آگاهی بخشی در این حوزه رانندگی لذت بخشی را تجربه نمایید.

 

رعایت فاصله طولی و رعایت سرعت مطمئنه از مواردی است که رانندگان در هنگام بارندگی باید به ان توجه کرده و رعایت کنند که اگر در یک لحظه خودروی جلویی مجبور به دترمز شود چون مسافت توقف بیشتر میشود و احتمال سر خوردگی نیز زیاد می گردد خطر تصادفات بیشتر می شود.

 

نکات مهم  برای رانندگی در روزهای بارانی

 

سالم بودن برف پاک کن و شیسه شور از دیگر مواردی است که رانندگان در هنگام بارندگی باید به آن توجه کرده و رعایت کنند که اگر در یک لحظه خودروی جلویی مجبور به ترمز شود و اگر ما دید کمی داشته باشیم نمی توانیم به موقع عکس العمل نشان داده و خطر تصادفات بیشتر می شود.

 

نکات مهم برای رانندگی در روزهای بارانی

 

1-رعایت فاصله طولی

2-رعایت سرعت مطمئنه

3-سالم بودن برف پاک کن و شیشه شور

4-استفاده از لنت ترمز استاندارد

5-تعویض به موقع روغن خودرو

6-کنترل سیستم روشنایی

7-استفاده از محلول ضد یخ و الکل در شیشه شور

8-کنترل سیستم بخار زا