وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

همه چیز درباره ریشه ضرب المثل “دوستی خاله خرسه”

همه چیز درباره ریشه ضرب المثل “دوستی خاله خرسه”

همه چیز درباره ریشه ضرب المثل “دوستی خاله خرسه”

 

خیلی اوقات شده ما از ضرب المثل ها و اصطلاحاتی استقاده میکنیم که هیچ اطلاعی از ریشه و اصل و معنی اش نداریم.امروز در ایران ناز به یکی از این اصطلاحات میپردازیم و میبینیم که معنی “دوستی خاله خرسی” چیست و از کجا می آید؟

 

*معنی دوستی خاله خرسه یعنی چه ؟

۱- یعنی کسی می خواهد به دوستش سودی برساند اما از روی جهالتش کاری می کند که هم دوستش را از دست می دهد هم خودش پشیمان میشود.

 

۲- این ضرب المثل را هنگامی به کار می برند که کسی با خود خیال می کند که به دیگران محبت می کند اما در اصل آنها را آزار می دهد. ( مثل محبت های بیجا، محبت افراطی، محبت از روی چاپلوسی و … ).

 

۳- دوستی و مهربانی کردنی که همراه با جهالت و نادانیست.

 

همه چیز درباره ریشه ضرب المثل "دوستی خاله خرسه"

 

*ریشه ضرب المثل ” دوستی خاله خرسه” چیست؟

خلاصه داستان:

مردی با خرسی دوست می شود. در جنگلی با هم قدم میزدند. مرد خسته شد و زیر سایه درختی چند دقیقه ای به خواب رفت. خرس هم کنارش نشسته بود و مراقب بود هیچ خطری او را تهدید نکند.

 

مگس مزاحمی روی صورت مرد نشست. خرس هم با دستش او را دور کرد. دوباره مگس روی صورت مرد نشست و خرس هم او را دور کرد. دوست نداشت مگس باعث آشفته شدن خواب رفیقش شود.

 

از بد روزگار مگس دست بردار نبود! دوباره آمد و وز وز کنان روی صورت مرد نشست. این بار خرس عصبانی تر شد و دنبال راه حلی گشت تا مگس را از بین ببرد. بعد از کلی فکر کردن به این نتیجه رسید که سنگی را بردارد و مگس را بکشد.

 

با خوشحالی سنگ بزرگی که در آن اطراف بود را برداشت و آرام آرام جلو آمد تا مگس را غافلگیر کند و قبل از پریدنش کارش را یکسره کند. نزدیک مرد شد. دستانش را در زاویه مناسبی قرار داد! و با آخرین توانش سنگ را به صورت مرد کوبید و مگس له شد.

 

خوشحال بود از این که مگس را کشته است اما به این دقت نکرده بود که با کشتن مگس، دوستش را نیز کشته است! خرس با کار جاهلانه و احمقانه ای که کرد دوست خود را از دست داد و مثل سگ پشیمان شد!!