وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

همه چیز درباره نفقه زن و نحوه محاسبه آن

مجموعه : گوناگون
همه چیز درباره نفقه زن و نحوه محاسبه آن

همه چیز درباره نفقه زن و نحوه محاسبه آن

 

همین که عقد نکاح به‌طور صحیح بین زن و مرد واقع شد، زن و مرد مکلف به انجام وظایفی که در شرع و قانون برای آن‌ها مشخص شده است می‌شوند.

 

یکی از این تکالیف، تمکین زن در برابر شوهر است که متقابلا مرد را ملزم به پرداخت نفقه به زن می‌کند. موضوع مهمی که وجود دارد این است که به هر حال در صورت تمکین زن، مرد موظف به پرداخت نفقه است، اما گاهی این تکلیف از سوی مرد انجام نمی‌شود و زن به دادگاه خانواده یا شورای حل اختلاف مراجعه می‌کند و دادخواست نفقه می‌دهد.

 

در قانون، دو دسته ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه و مجازات ترک انفاق پیش بینی شده است، اما در قانون شرط مهمی هم برای پرداخت نفقه به زن در نظر گرفته شده است و آن عبارت است از تمکین زن در مقابل شوهر.

 

اگر زن بدون دلیل موجهی از تمکین در برابر شوهر خودداری کند، عنوان ناشزه خواهد داشت و نفقه‌ای به وی تعلق نخواهد گرفت.

 

البته در برخی از شرایط هم زن مجاز است که در برابر شوهر خود از تمکین خودداری کند، ولی همچنان حق نفقه داشته باشد؛ مثل موردی که زن از حق حبس خود در عقد نکاح استفاده می‌کند یا زمانی‌که شرط تعیین محل سکونت کرده است.

 

همه چیز درباره نفقه زن و نحوه محاسبه آن

 

*میزان نفقه زن در قانون

در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه زن شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، نان، اثاث منزل و هزینه‌های بهداشتی و درمانی و خادم در صورت احتیاج یا عادت دانسته شده است.

 

همانگونه که از این ماده مشخص است، قانونگذار تنها به ذکر مصادیقی از نفقه زن که مهم‌ترین موارد پرداخت نفقه به زن شناخته می‌شود، اکتفا کرده است.

 

با این وجود، این مصادیق انحصاری نیستند؛ بلکه میزان نفقه زن بر اساس نیازهای متعارف و متناسب با وی خواهد بود که در حال حاضر ممکن است میزان نفقه زن را تحت تاثیر قرار دهند؛ اما در این ماده نامی از آن برده نشده است؛ مثل هزینه‌های تحصیلی و مواردی از این قبیل.

 

همه چیز درباره نفقه زن و نحوه محاسبه آن

*محاسبه نفقه زن چگونه صورت میگیرد؟

زمانی‌که زن در دادگاه یا شورای حل اختلاف اقامه دعوای مطالبه نفقه می‌کند، در واقع می‌خواهد که نفقه‌اش به وی پرداخته شود.

 

برخی مواقع زن و مرد با هم به توافق می‌رسند مبنی بر اینکه مبلغ نفقه زن چقدر باشد. در این حالت، دیگر دادگاه وارد موضوع محاسبه میزان نفقه زن نمی‌شود، اما اگر زن و مرد بر سر میزان نفقه زن به تفاهم نرسیده باشند، دادگاه باید میزان نفقه زن را محاسبه کند.

 

در این حالت، قاضی ممکن است که به درخواست زن و یا مرد، پرونده میزان نفقه زن را با صدور قرار کارشناسی به کارشناس تعیین نفقه ارجاع دهد.

 

در این حالت، این کارشناس دادگاه است که باید میزان نفقه زن را محاسبه کرده و به قاضی اعلام کند. نحوه محاسبه میزان نفقه زن توسط کارشناس نفقه هم با توجه به سن زن، میزان تحصیلات، شغل و شأن خانوادگی او، میزان نفقه این زن به لحاظ عرفی و مسائلی از این قبیل، توسط کارشناس تعیین و حکم پرداخت آن توسط دادگاه صادر می‌شود.