وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

اصرار هنرمند مشهور برای صدا زدنش با اسم واقعی

اصرار هنرمند مشهور برای صدا زدنش با اسم واقعی

دلیل اصرار این هنرمند مشهور برای صدا زدن او با اسم واقعی اش

 

اما استون – Emma Stone هنرپیشه مشهور هالیوود اخیرا افشاگری شگفت انگیزی کرده است، او ترجیح می دهد با اسم واقعی خود صدایش کنند.

 

دلیل اصرار این هنرمند مشهور برای صدا زدن او با اسم واقعی اش

 

در مصاحبه اخیر، همبازی او نیتان فیلدر در یک برنامه تلویزیونی به اشتراک گذاشت که در پشت صحنه افرادی که با آنها کار می کند اغلب استون را با نام امیلی صدا می کنند.

 

عکس های اما استون - Emma Stone هنرپیشه مشهور هالیوود

 

فیلدر هم عنوان کرد که از این بعد او را با نام امیلی صدایش می کند و او را برای این کارش تحسین می کند. او اشاره کرد که اگر یکی از طرفداران به سراغش بیاید و بگوید: “امیلی می توانم با تو سلفی بگیرم؟” از آن قدردانی و تشکر می کند.

 

اصرار هنرمند مشهور برای صدا زدنش با اسم واقعی

 

این افشاگری نگاهی اجمالی به دوگانگی شخصیت یک بازیگر می کند: تصویر عمومی که در کانون توجه شهرت به تصویر کشیده می شود و شخصی که در پشت صحنه به دنبال اصالت است.

 

عکس اما استون - Emma Stone هنرپیشه مشهور هالیوود

 

برای استون، انتقال از اِما به امیلی به معنای پیوند عمیق تر با ریشه های او و تمایل به بیان واقعی تر از خودش است.

 

اصرار هنرمند مشهور برای صدا زدنش با اسم واقعی

 

این بازیگر حتی به علت تغییر نام خود نیز اشاره کرد. “این فقط به این دلیل است که نام من توسط بازیگر دیگری در انجمن بازیگران آمریکا گرفته شده است. من یکی دو سال پیش طوری شده بودم که بنا به دلایلی نمی توانستم این کار را انجام دهم. فقط می گویم مرا امیلی صدایم کنید.”

 

تصاویر زیبا از اما استون - Emma Stone هنرپیشه مشهور هالیوود

 

اما استون با مجموعه ای از فیلم های موفق که مجموعا بیش از یک میلیارد دلار در گیشه فروش داشته اند و دو جایزه معتبر اسکار به نام او، استعداد و تطبیق پذیری اش تحسین گسترده ای را به همراه داشته است.

 

اصرار هنرمند مشهور برای صدا زدنش با اسم واقعی

 

استون با بازی های جذابش مخاطبان زیادی را مجذوب خود کرده است. گذشته از دستاوردهای حرفه ای او، زندگی شخصی استون نیز دارای اهمیت است.

 

عکس های زیبا از اما استون - Emma Stone هنرپیشه مشهور هالیوود

 

قدردانی صمیمانه او از خانواده اش ازجمله همسر و دخترش نشاندهنده اصالت او و اهمیت عشق و حمایت در زندگی اوست.

 

در صنعتی که اغلب با زرق و برق مشخص می شود تصمیم اما استون برای پذیرفتن نام خاص خود، امیلی قدرت اصالت را به همه ما یادآوری می کند.

 

اصرار هنرمند مشهور برای صدا زدنش با اسم واقعی

 

استون درحالی که با لطف و فروتنی در کانون توجه قرار می گیرد، ذات هنر واقعی را به نمایش می گذارد: بیانی واقعی از خود که از مرزهای شهرت و شناخت فراتر می رود.