وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

واکنش جنجالی کارگردان ابد و یک روز به مناظره انتخابات

واکنش جنجالی کارگردان ابد و یک روز به مناظره انتخابات

واکنش جنجالی کارگردان ابد و یک روز به مناظره انتخابات

 

به گزارش ایران ناز ، کارگردان مشهور فیلم ابد و یک روز که از نام آن در مناظره انتخابات ریاست جمهوری استفاده شد به این اقدام واکنش نشان داد . سعید روستایی در پست جدید اینستاگرامش به سخنان مطرح شده در مناظره انتخاباتی واکنش نشان داد.

 

روز جمعه پانزدهم اردیبهشت ماه کاندیداهای ریاست جمهوری به فراخوار موضوع مناظره که فرهنگ بود، به فیلم های سینمایی نیز اشاره داشتند. در جریان این مناظره مصطفی میرسلیم از فیلم «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی به عنوان فیلمی بیانگر واقعیت های جامعه نام برد؛ واقعیت هایی که مدیریت دولتی از آن غافل مانده است. در پی این سخنان کارگردان «ابد و یک روز » تصویر زیر را در صفحه اینستاگرامش قرار داد.

 

واکنش جنجالی کارگردان ابد و یک روز به مناظره انتخابات

 

واکنش جنجالی کارگردان ابد و یک روز به مناظره انتخابات