وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ویژگی های زنان شهوتی و با میل جنسی بالا را بشناسید

ویژگی های زنان شهوتی و با میل جنسی بالا را بشناسید

ویژگی های زنان شهوتی و با میل جنسی بالا را بشناسید

 

میزان میل جنسی در افراد با فاکتورهای مرتبط است که جنسیت نیز یکی از آنهاست .. به گزارش ایران ناز , مختلفی میل جنسی در زنان بالاتر است یا در مردان؟ هنگامی که در مورد انگیزه های جنسی مردان و زنان صحبت می کنیم ، اغلب از دسته بندی های کلیشه ای باریک خودداری می کنیم یعنی در مورد مردان صحبت می کنیم که تمایل زیادی دارند و مایل به رابطه جنسی هستند و زنان نیز میل جنسی پایین تر و با شدت کمتری دارند.

 

به گزارش ایران ناز تحقیقات در مورد زنانی که انگیزه های جنسی بالایی دارند هنوز اندک است. در عوض تحقیق در مورد تمایل جنسی زنان تمرکز روی پیچیدگی های تجارب زنان یا زنانی دارد که میل جنسی کم دارند با این حال میل جنسی زنان بسیار متفاوت است و برخی از زنان میل جنسی بسیار بالایی را توصیف می کنند.

 

ویژگی های زنان شهوتی و با میل جنسی بالا را بشناسید

 

در یکی از اولین مطالعات در مورد زنان با میل جنسی بالا که در ژورنال تحقیقات جنسی سال ۲۰۰۲ منتشر شد ، محققان با ۴۴ زن (۲۰- ۸۲ ساله) مصاحبه کردند که خود را به دلیل تجارب شان زنانی با میل جنسی بالا تشخیص داده بودند. این امر تأثیر زیادی در نحوه زندگی آنها داشت. به طور خاص زنان با میل جنسی بالا اظهار داشتند احساس میل جنسی و هیجان جنسی بالا را نمی توانند نادیده بگیرند. زنان توضیح دادند چگونه انگیزه آنها برای جستجوی محرک های جنسی و رضایت جنسی (یعنی یافتن شرکای جنسی ، خودارضایی و غیره) بخش قابل توجهی از چگونگی سازماندهی وقت و انرژی شان را تشکیل می دهد.

 

زنان در این مطالعه همچنین ابراز کردند جامعه دید منفی نسبت به زنان با میل جنسی بالا دارد. به همین ترتیب زنان با میل جنسی بالا گزارش کردند در بیشتر زمینه های زندگی خود به دلیل جنسیت شان دچار چالش هایی شده اند که شامل تردید در احساس شان نسبت به خود نگرانی در مورد تأثیر انگیزه های جنسی در روابط شان با شرکا و احساس نگرانی از این که ممکن است توسط دوستان و آشنایان زن قضاوت شوند.

 

تفاوت زنان با میل جنسی بالا با زنان با میل جنسی کم

 

چه چیزی زنان با میل جنسی بالا را از زنانی که سطح میل جنسی شان کمتر است متمایز می کند؟ یک مطالعه در سال ۲۰۰۹ که در مجله Canadian Sexuality Human منتشر شده پاسخ هایی در این زمینه دارد. محققان ۹۳۲ زن را مورد بررسی قرار داده و دریافتند زنان با میل جنسی بالا انگیزه های جنسی بالاتری دارند و بیشتر درگیر رابطه جنسی هستند ، افکار و تخیلات جنسی بیشتری دارند و خود را بیشتر پرماجرا می دانند. زنان با میل جنسی بالا همچنین دارای سطح بالاتری از عزت نفس جنسی و تصویر بهتر از بدن شان بودند .

 

زنان در روابط طولانی مدت

 

در حالی که تحقیقات نشان داده است تمایل جنسی در طول رابطه کاهش می یابد،اما همه زنان این مساله را گزارش نمی کنند ممکن است زنان با میل جنسی بالا حتی در زمینه روابط طولانی مدت انگیزه های جنسی قوی تری را تجربه کنند.

 

در یک مطالعه کیفی روی زنان جوان (۱۸ تا ۲۹ سال) در روابط طولانی مدت محققان به دنبال آن بودند که آیا ممکن است بین زنانی که کاهش میل داشته اند و کسانی که سطح بالاتری از اشتیاق را حفظ می کنند ، تفاوتی وجود داشته باشد. برخی از عوامل جدا کننده دو گروه
مربوط به مواردی بود که به شریک زندگی مرتبط بود به عنوان مثال زنانی که تمایل بیشتری داشتند دارای شرکایی بودند که آنها را از نظر جنسی مطلوب احساس می کردند یا در رابطه ای با ارتباط جنسی بیشتر و صمیمیت عاطفی بالاتر بودند. با این وجود عوامل قابل توجهی در
سطح فردی نیز وجود داشت که این دو گروه را از یکدیگر متمایز می کند. زنان با میل جنسی بالا انعطاف پذیری بیشتر نسبت به تجارب جنسی، ارزش گذاری جنسیتی را دارا بودند. این تجربیات مثبت به آنها امکان می دهد بیشتر در مورد علاقه ها و دوست نداشتن های جنسی
خود در مقابل چیزی که تجربیات جنسی آنها را کم می کند،بیاموزند.

 

زنان با میل جنسی بالا

 

در تحقیقات انجام شده تاکنون به زنان با میل جنسی بالا توجه کمی شده است . ممکن است به این دلیل باشد که زنان با میل جنسی بالا می دانند با بقیه مغایرت دارند. با این حال نه تنها همه تجربیات جنسی زنان قابل بررسی است بلکه درک تجربیات زنان با میل جنسی بالا ممکن است به زنانی که به دنبال افزایش میل جنسی خود هستند ایده هایی را ارائه دهد. بر اساس این تحقیق زنانی که می خواهند میل جنسی خود را  افزایش دهند بهتر است افزایش حضور ذهنی را در حین رابطه جنسی برای افزایش ارتباط جنسی و پذیرش افکار و تخیلات جنسی شان در نظر بگیرند

 

ویژگی های زنان شهوتی و با میل جنسی بالا را بشناسید