وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

⭐️ پرداخت مهریه به نرخ روز چگونه است؟ + ابزار محاسبه

⭐️ پرداخت مهریه به نرخ روز چگونه است؟ + ابزار محاسبه

پرداخت مهریه به نرخ روز چگونه است؟

 

یکی از مهم ترین حقوق قانونی که پس از برقراری عقد نکاح بدون هیچ قید و شرطی به زن تعلق میگیرد، مهریه است. براساس قانون اساسی ایران و شرع اسلام، مهریه باید چیزی باشد که قابل تملک و خرید و فروش باشد.

 

در همین راستا براساس رسم یا عرف هر منطقه یا خانواده، مهریه میتواند سکه، ملک، خودرو، سفر زیارتی حج و یا به صورت وجه نقد تعریف شود. تمام موارد نام برده شده با گذشت زمان ارزش خود را حفظ می کنند مگر وجه نقد!

 

پرداخت مهریه به نرخ روز چگونه است؟

 

از آنجایی که ارزش پول بر اثر تورم و مسائل اقتصادی دیگر در طی سالها کاهش می یابد، اگر مهریه خانمی به صورت وجه نقد تعیین شده باشد، موضوع محاسبه مهریه به نرخ روز مطرح می شود.

 

زیرا مهریه یکی از اصلی ترین دیونی است که بر گردن مرد می باشد و مرد موظف است در صورت درخواست زن به او پرداخت کند. بدیهی است که ارزش یک بدهی در طی زمان نباید کاهش یابد. همانگونه که پرداخت تاخیر تادیه یا همان دیرکرد بدهی در قانون برای جلوگیری از متضرر شدن طلبکار وجود دارد.

 

نحوه پرداخت مهریه به نرخ روز

اکنون که نسبت به الزام پرداخت مهریه به نرخ روز آگاه شده اید، قطعا این سوال برای شما پیش می آید که محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضاییه چگونه انجام میشود؟

 

برای محاسبه مهریه به نرخ روز در واقع باید میزان تغییر ارزش پول را طی سالهای گذشته از مهریه بدست آورد. ملاک عمل در این زمینه میزان شاخص قیمت سالانه ای است که توسط بانک مرکزی در پایان هرسال اعلام میشود. این عدد براساس تورم حاکم بر اقتصاد به صورت ماهانه و سالانه بدست می آید.

 

برای محاسبه مهریه به نرخ روز کافیست که مبلغ مهریه خود را در حاصل تقسیم شاخص سال قبل از مطالبه مهریه بر شاخص سال تعیین مهریه، ضرب کنید.

 

مرحله اول : (از چپ به راست بخوانید)

میزان تغییر شاخص قیمت سالانه = عدد شاخص سال برقراری عقد ÷ عدد شاخص سال قبل از زمان مطالبه مهریه

 

مرحله دوم :

مهریه به دست آمده به نرخ روز = مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه × میزان تغییر شاخص قیمت سالانه

 

نحوه پرداخت مهریه به نرخ روز

 

محاسبه مهریه به نرخ روز 1402

در قالب یک مثال نحوه بدست آوردن نرخ روز مهریه را بیشتر توضیح می دهیم. لازم به ذکر است که برای محاسبه مهریه به نرخ روز 1402 ابزار و سایت های آنلاین زیادی وجود دارد که شما به راحتی میتوانید تنها با وارد کردن مبلغ مهریه و سال مد نظرتان، مهریه خود را محاسبه کنید.

 

• مثال:

مهریه خانومی در سال 1372 مبلغ 500 هزار تومان قرار داده شده است. اگر ایشان در سال 1402 مهریه خود را به نرخ روز طلب کند، با توجه به عدد شاخص قیمت سال 1401 که برابر با 2/640 و عدد شاخص قیمت سال 1373 که برابر با 456/2 می باشد، مهریه به نرخ روز به صورت زیر محاسبه می شود:

 

محاسبه مهریه به نرخ روز 1402