وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

با پرسیدن این سوالات از همسرتان، به او اعتماد کنید

با پرسیدن این سوالات از همسرتان، به او اعتماد کنید

با پرسیدن این سوالات از همسرتان، به او اعتماد کنید

 

دکتر سوزان الدرمن، روانپزشک می گوید کلیدِ ساختن یک زندگی سالم و ماندگار با پرسیدن این سوالات از همسرتان محقق می شود.

 

ما در این پست از سایت روانشناسی ایران ناز 10 سوال جمع آوری کرده ایم که به شما و همسرتان کمک می کند نوع شخصیت همدیگر را تشخیص دهید.

 

1. چقدر به خانواده ات نزدیک هستی؟

 

چقدر به خانواده ات نزدیک هستی؟ ، اعتماد به همسر با پرسیدن این سوالات

 

دکتر سوزان می گوید پرسیدن درمورد خانواده و اینکه چقدر به خانواده شان نزدیک هستند یک صمیمت و اعتماد به وجود می آورد.

 

تشخیص آشفتگی و به هم ریختگی خانواده باعث می شود که شما متوجه رفتار و کارهای همسرتان شوید.

 

2. صحبت کردن درمورد چه موضوعاتی با من برایت سخت است؟

 

صحبت کردن درمورد چه موضوعاتی سخت است ، اعتماد به همسر با پرسیدن این سوالات

 

بسیاری از زوج ها صحبت با همدیگر درمورد موضوعات خاص را سخت می دانند.

 

با این سوال به راحتی می فهمید این موضوعات چه چیزهایی هستند و چرا او نسبت به صحبت کردن آن بی میل است.

 

ممکن است جواب کمی قضاوت نیاز داشته باشد اما اگر یک رابطه با اعتماد کامل می خواهید باید آن را بپذیرید.

 

3. به انجام چه کاری افتخار می کنی؟

 

به انجام چه کاری افتخار می کنی؟ ، اعتماد به همسر با پرسیدن این سوالات

 

با پرسیدن این سوال، هدف نهایی زندگی همسرتان مشخص می شود. ممکن است درمورد جواب این سوال صادق نباشد.

 

4. برای زندگی مان چه کار می کنی؟

 

برای زندگی مان چه کار می کنی؟ ، اعتماد به همسر با پرسیدن این سوالات

 

هیچ کس دوست ندارد به طور مستقیم از او سوال شود که عاشق همسرت هستی یا خیر و چقدر؟ سوال بالا یک راه آسان برای پاسخ به این سوال است.

 

با این سوال متوجه می شوید همسرتان چه احساسی نسبت به شما دارد و در مورد رابطه تان چه فکری می کند.

 

5. چه خاطره بدی از من داری؟

 

چه خاطره بدی از من داری؟ ، اعتماد به همسر با پرسیدن این سوالات

اعتماد به همسر با پرسیدن این سوالات

 

این سوال میزان صمیمیت را نشان می دهد. صحبت کردن درمورد لحظه های شاد آسان است اما زوج ها از فکر کردن و صحبت کردن درمورد لحظات ناراحتی خودداری می کنند.

 

صحبت در مورد این لحظات باعث می شود که شما پنجره ای رو به قلب و گذشته تان باز کنید.

 

6. آخرین چیزی که به خاطر آن گریه کردید چه بود؟

 

آخرین چیزی که به خاطر آن گریه کردید چه بود؟ ، اعتماد به همسر با پرسیدن این سوالات

 

گریه کردن یک احساس خیلی عمیق است که شرایط ناخوشایندی به وجود می آورد.

 

صحبت درمورد چیزهای ناراحت کننده به این معنی است که شما به کسی که درمورد ناراحتی تان صحبت می کنید اعتماد می کنید.

 

7. چه چیزی را می خواهی در خودت تغییر دهی؟

 

چه چیزی را می خواهی در خودت تغییر دهی؟ ، با پرسیدن این سوالات، به همسر خود اعتماد کنید

با پرسیدن این سوالات، به همسر خود اعتماد کنید

 

بسته به جواب این سوال، متوجه می شوید که همسرتان بخشهای منفی شخصیتش را تشخیص می دهد و می خواهد آنها را تغییر دهد.

 

8. اگر بدانی که 6 هفته دیگر زنده ای چه کار می کنی؟

 

بدانی که 6 هفته دیگر زنده ای ، با پرسیدن این سوالات، به همسر خود اعتماد کنید

 

این یک سوالی است که همسرتان را وادار می کند به مهمترین چیزهای زندگی اش فکر کند و درمورد اهداف و خواسته هایش با شما صحبت کند.

 

9. یک روز عالی برای تو چه روزی است؟

 

یک روز عالی برای تو ، با پرسیدن این سوالات، به همسر خود اعتماد کنید

 

هرکسی کارهای مختلفی برای تفریح و لذت دارد. با این سوال شما دقیقا متوجه لذت و خوشی های او می شوید.

 

دانستن خواسته ها و نیازهای او برای شما مهم است.

 

10. پنج موردی که برای داشتن آنها سپاسگزار هستید چه چیزهایی است؟

 

پنج موردی که برای داشتن آنها سپاسگزار هستید ، با پرسیدن این سوالات، به همسر خود اعتماد کنید

 

سپاسگزار بودن در زندگی به این معنی است که از افراد و چیزهایی که پیرامونتان هستند قدردانی می کنید.

 

با این سوال متوجه می شوید که چه چیزی در زندگی او ارزشمندتر است.

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره