وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

پست احساسی دختر سردار سلیمانی در اینستاگرام (عکس)

پست احساسی دختر سردار سلیمانی در اینستاگرام (عکس)

پست احساسی دختر سردار سلیمانی در اینستاگرام

 

بیش از چهل روز از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در عراق میگذرد . زینب سلیمانی دختر این شهید بزرگوار پستی احساسی و جدید در پیج شخصی خود منتشر کرد . پست جدید دختر سردار سلیمانی در اینستاگرام خطاب به فردی عزیز و دوست داشتی بود

 

زینب سلیمانی دختر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بعد از شهادت پدر نقش پررنگی پیدا کرد و فعالیتش در فضای مجازی و واقعی بیشتر شد. روز گذشته او پستی معنادار و زیبا در اینستاگرام قرار داد.

 

پست احساسی دختر سردار سلیمانی در اینستاگرام (عکس)

 

فرزند سردار سلیمانی در جدیدترین پست اینستاگرامی خود عکسی از شهید حسین پورجعفری منتشر کرد.

 

زینب سلیمانی فرزند سپهبد شهید قاسم سلیمانی در جدیدترین پست اینستاگرامی خود عکسی از شهید حسین پورجعفری همرزم پدرش منتشر کرد و مطلبی را به شرح زیر نوشت:

 

پست احساسی دختر سردار سلیمانی در اینستاگرام (عکس)

 

“نمی توانم از حسین پورجعفری نام نبرم”

از برادر نزدیک تر از پدر دلسوز تر

حسین آقای پورجعفری

کسی که بابا هر وقت میخواست وصفش را برای ما بکند یک جمله میگفت: مثل پروانه دور من میگردد…

 

مگر میشود تو را از یاد ببریم وقتی ما نبودیم کنار بابا، شما به قول خود بابا همانطور که پدر دور فرزندش میگردد حسین پور جعفری دور من میگردد.

 

شب ها تا زمانیکه مطمئن نمیشدی بابا خوابیده نمیخوابیدی و صبح ها قبل از بابا بیدار میشدی و دم در اتاق مینشستی.

 

همیشه جیب هایت پر بود از کشمش و توت خشک قدم به قدم از ترس گرسنه ماندن فرمانده ات، یارت، دست در جیب میکردی و در دهانش میگذاشتی.

 

چگونه میتوان از تو یاد نکرد وقتی -با تمام اینکه میدانستی همسرت در اوج احتیاجش به تو هست- بابا ما را واسطه کند در سفر آخر -که برگشتی نداشت- بگوید حسین را منصرف کنید با من نیاید.

 

با گفتن این جمله ی ما به تو رنگ رخسارت دیدن داشت. ما را حلال کن که عشقت را نفهمیدیم فقط جوابت را شنیدیم که گفتی: یعنی من حاجی را وسط بیابان تنها بگذارم…!

 

کاش بودی سراغ بابا را از تو میگرفتیم تو هیچ وقت ما را بی جواب نگذاشتی

سلام مان را به بابا برسان

سفر به سلامت یار وفادار”

 

پست احساسی دختر سردار سلیمانی در اینستاگرام (عکس)

 

 

پست احساسی دختر سردار سلیمانی در اینستاگرام (عکس)