وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

پیش بینی آینده با چهره خوانی توسط چینی ها

پیش بینی آینده با چهره خوانی توسط چینی ها

پیش بینی آینده با چهره خوانی توسط چینی ها

 

در برخی از نقاط چین، بسیاری از افراد فقط با چهره خود قضاوت می شوند و در این کار که چهره خوانی چینی نامیده می شود چهره به صورت یک نقشه دیده می شود و درمورد چگونگی زندگی فرد می گویند.

 

پیش بینی آینده با چهره خوانی توسط چینی ها ، Predicting the future with face reading by the Chinese

چهره خوانی چینی

 

اساسا با پیشانی، چشم ها، بینی و دهان فرد، قدرت فکری و دنیای عاطفی او آشکار می شود. در اینجا می خواهیم یک نگاه اجمالی به این موضوع داشته باشیم.

 

چشم ها: پنجره های روح

 

چشم ها: پنجره های روح

 

در چهره خوانی چینی، چشم ها دریچه ای به روح تلقی می شوند.

 

یک چهره خوان ماهر، اندازه، شکل و نیروی چشم را تفسیر می کند تا اسرار درون او را کشف کند.

 

به نظر می آید چشم ها کلید ذات یک فرد هستند.

 

بینی: سرنوشت را پیش بینی می کند

 

بینی: سرنوشت را پیش بینی می کند ، پیش بینی آینده با چهره خوانی توسط چینی ها

شخصیت شناسی و چهره خوانی چینی

 

چهره خوانی چینی، بینی را نه تنها به عنوان یک اندام تنفسی بلکه به عنوان پیشگام سرنوشت می داند.

 

اندازه، شکل و برجستگی بینی ظاهرا دیدگاه هایی درمورد مسیر شغلی، ثروت و حتی زندگی خانوادگی ارائه می دهد.

 

دهان: دروازه بخت

 

دهان: دروازه بخت

 

دهان که اغلب دروازه ثروت در نظر گرفته می شود، سرنخ هایی درمورد سبک ارتباطی، روابط بین فردی و چشم اندازهای مالی را نشان می دهد.

 

خطوط روی صورت: زمان

 

خطوط روی صورت: زمان ، پیش بینی آینده با چهره خوانی توسط چینی ها

 

فراتر از ویژگی های فردی، خطوط روی صورت شبیه به فیلنامه زمان است. چین و چروک ها خنده را روایت می کنند یا به معنای تفکرهای عمیق است.

 

جای زخم ممکن است خاطره چالش های پیروز شده را نشان دهد. به طور کلی صورت ردپای سفر زندگی را نشان می دهد.

 

درطول سالها، مادران هنگام انتخاب همسر برای فرزندانشان از چهره شناسی استفاده می کردند و سالها پیش برای استخدام از آن استفاده می شد.

 

گفته شده است که حتی پزشکان چینی برای فهمیدن وضعیت روانی، جسمی و عاطفی بیمار به خواندن چهره افراد تکیه می کنند.

 

این کار به ما یادآوری می کند که چهره های ما مانند یک بوم است که رازهایی را زمزمه می کند که زمان را درنوردیده است.