وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

چرا اکثر زنان از مردان قد بلند خوششان می آید؟!

چرا اکثر زنان از مردان قد بلند خوششان می آید؟!

چرا اکثر زنان از مردان قد بلند خوششان می آید؟!

 

وقتی صحبت از ملاک های انتخاب همسر آینده به میان می آید، خانم ها عوامل مختلفی را در نظر می گیرند که بدون شک یکی از آنها قد بلند مردان است.

 

البته این موضوع در افراد مختلف، متفاوت است اما خانم هایی که مردان قد بلند را ترجیح می دهند دلایل مختلفی دارند.

 

چرا اکثر زنان از مردان قد بلند خوششان می آید؟! ، Why do most women like tall men?!

 

در این بخش از سایت روانشناسی و سبک زندگی ایران ناز می خواهیم به 3 دلیل آنها بپردازیم.

 

1. زوج کامل : زنان می توانند کفش پاشنه دار بپوشند

 

زوج کامل : زنان می توانند کفش پاشنه دار بپوشند

دلیل جذابیت آقایان قد بلند

 

یکی از عمده ترین دلایل انتخاب مردان قدبلند، این است که زنان می توانند با خیال راحت کفش پاشنه بلند بپوشند.

 

پوشیدن کفش پاشنه بلند باعث افزایش اعتماد به نفس و ظرافت زنانه می شود. این باعث می شود احساس قدرت بیشتری کند.

 

2. خوبتر به نظر می رسند : جذابیت بصری

 

خوبتر به نظر می رسند : جذابیت بصری ، چرا اکثر زنان از مردان قد بلند خوششان می آید؟!

 

دلیل دیگری که زنان مردان قد بلند را ترجیح می دهند، جذابیت بصری قد همسرشان است.

 

قد اغلب با احساس قدرت، محافظت و اقتدار همراه است که می تواند برای بسیاری از نظر بصری جذاب باشد.

 

در جامعه هم اینطور جا افتاده است که مردان قدبلندتر دارای اعتماد به نفس و کاریزما هستند.

 

3. علم جاذبه : زیست شناسی تکاملی و قد

 

علم جاذبه : زیست شناسی تکاملی و قد

چرا مردان قد بلند جذاب تر هستند

 

یک دیدگاه تکاملی وجود دارد که باید درنظر گرفته شود.

 

برخی تحقیقات نشان می دهد که زنان ممکن است به دلیل زیست شناسی تکاملی به سمت آقایان قد بلند کشیده شوند.

 

درطول تاریخ بشر، مردان قدبلند به عنوان محافظان و تامین کنندگان بهتر درنظر گرفته می شدند و شانس بقای فرزندانشان افزایش می یافت درحالیکه جامعه مدرن، دیگر به این غرایز اولیه برای بقا نیاز ندارد و ممکن است فقط در حد جذابیت باقی بماند.

 

البته همه خانم ها هم آقایان قد بلند را ترجیح نمی دهند. اما صرف نظر از قد، ویژگی هایی که در یک فرد نهفته است او را جذاب و سازگار با شریک زندگی اش می کند.