وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

چرا مردان در کارهای خانه کمک نمی کنند؟

چرا مردان در کارهای خانه کمک نمی کنند؟

چرا مردان در کارهای خانه کمک نمی کنند؟

 

کار نکردن و کمک نکردن مردان در کارهای خانه یک سناریوی همیشگی برای زنان است که اغلب از این موضوع ابراز ناراحتی می کنند.

 

اما قبل از اینکه کسی را سرزنش کنید و نتیجه گیری کنید دلایل زیر را که توسط سایت روانشناسی ایران ناز تهیه شده است را بخوانید.

 

1. عقاید کلیشه ای

 

عقاید کلیشه ای ، چرا مردان در کارهای خانه کمک نمی کنند؟

کمک مردان در کارهای خانه

 

مردان زیادی وجود دارند که در مورد کارهای خانه یک سری عقاید کلیشه ای دارند.

 

آنها معتقدند که وظایف خاصی برای زنان ازجمله اداره خانه وجود دارد که شامل ظرف شستن، جمع کردن لباس، تمیز کردن خانه و آشپزی می شود.

 

از نظر آنها همه این کارها در حیطه وظایف یک زن وجود دارد.

 

2. انتقادات گذشته

 

انتقادات گذشته

 

شاید قبلا به همسرتان کاری سپرده اید که انجام دهد و سپس او را انتقاد کرده اید.

 

مردان به جای شنیدن انتقاد یا داد و بیداد همسرانشان ترجیح می دهند به طور کامل کار خانه انجام ندهند.

 

اینجا نه تنها غرور نقش مهمی دارد بلکه باعث می شود به انجام کارهای خانه بی میل شوند.

 

3. او مثل شما فکر نمی کند

 

او مثل شما فکر نمی کند ، چرا مردان در کارهای خانه کمک نمی کنند؟

کمک آقایان در کارهای خانه

 

وقتی کارهای زیادی برای انجام دادن داریم، تمایل داریم کارهای بزرگ را انجام ندهیم.

 

ما اغلب، کارهای کوچک را انجام می دهیم و وقتی به کارهای بزرگتر می رسیم آنقدر خسته می شویم که نمی توانیم آنها را انجام دهیم.

 

این ممکن است برای همه اتفاق بیفتد و اگر همسرتان کارهای زیادی با هم انجام داده باشد انتظار می رود که خیلی چیزها را فراموش کند.

 

4. بی مسئولیتی

 

بی مسئولیتی

 

شاید همسرتان یک فرد بی مسئولیت است.

 

افراد زیادی وجود دارند که دوست دارند در آشفتگی زندگی کنند و به آنچه در اطرافشان می گذرد اهمیتی نمی دهند.

 

5. همه مسئولیت ها را خودتان به گردن می گیرید

 

همه مسئولیت ها را خودتان به گردن می گیرید

 

اگر همیشه تمام کارها را خودتان انجام می دهید باعث می شود همسرتان همه کارها را به شما محول کند.

 

پس لطفا یاد بگیرید که وظایف را تقسیم کنید.