اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟

 

ملکه الیزابت در 21 آوریل سال 1926 به عنوان شاهزاده انگلیس به دنیا آمد. او اولین فرزند دوک و دوشس یورک بود.

 

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟ ، الیزابت دوم

 

هیچ کس نمی دانست این دختر کوچولو روزی قرار است روی تخت پادشاهی بنشیند و از عمویش ادوارد هشتم چیزهای زیادی نصیبش شود.

 

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟ ، الیزابت دوم

 

در سال 1936 پدر او بعد از برادرش شاه ادوارد هشتم به سلطنت رسید. پدر ملکه الیزابت، جرج ششم بود. جرج ششم و همسرش پسری نداشتند بنابراین بزرگترین دخترشان وارث امپراتوری بریتانیا شد.

 

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟ ، الیزابت دوم

 

ملکه الیزابت در خانه به صورت خصوصی تحصیل می کرد و وظایف عمومی خانواده سلطنتی را به عهده گرفت.

 

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟ ، الیزابت دوم

 

در سال 1947 در سن 21 سالگی، با فیلیپ شاهزاده یونان و دانمارک ازدواج کرد. در همان سال اولین فرزندش را به دنیا آورد و در سال 1950 دخترش آن به دنیا آمد.

 

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟ ، الیزابت دوم

 

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟ ، الیزابت دوم

 

وقتی پدرش جرج ششم در سال 1952 فوت کرد، الیزابت، ملکه شد. تاج گذاری او در 2 جون 1953 برگزار شد.

 

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟ ، الیزابت دوم

 

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟ ، الیزابت دوم

 

در سال 1960 ملکه الیزابت شاهزاده آندرو و در سال 1964 شاهزاده ادوارد را به دنیا آورد.

 

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟ ، الیزابت دوم

 

ملکه الیزابت در طول سلطنتش به 117 کشور سفر کرد و یکی از پادشاهانی بود که در طول تاریخ بریتانیا بیشترین مسافرت را داشته. او بیشتر از 21000 قرار ملاقات انجام داد.

 

تعهدات و مسئولیت های او باعث شده بود که کشورهای مختلفی را با هدف انجام پروژه های خدمات درمانی، برنامه های مشاوره و محیطی برود.

 

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟ ، الیزابت دوم

 

شعار معروف الیزابت این بود که “باید ببینید تا باور کنید”

 

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟ ، الیزابت دوم

 

از نظر کارشناسان سلطنتی، ملکه الیزابت به دلیل اینکه تاحدودی می خواست دربین عموم مردم حضور داشته باشد، رنگهای روشن و شاد می پوشید.

 

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟ ، الیزابت دوم

 

ملکه الیزابت جثه ریزی داشت و سالها پیش مشاور لباسش تصمیم گرفته بود که اگر لباسهای رنگ روشن بپوشد مردم راحت تر می توانند او را پیدا کنند و تشخیص دهند.

 

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟ ، الیزابت دوم

 

ضمنا ملکه الیزابت خودش هم با پوشیدن لباسهای رنگ روشن لذت می برد بنابراین مثل اینکه سلیقه شخصی خودش هم بوده.

 

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟ ، الیزابت دوم

 

دوره سلطنت او یکی از طولانی ترین دوره های سلطنتی در بریتانیا است. او تا روزهای آخر عمرش یکی از قوی ترین زنان جهان بود.

 

چرا ملکه انگلیس همیشه لباس هایی با رنگ شاد می پوشید؟ ، الیزابت دوم