وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

چطور عینک مناسب فرم صورتمان انتخاب کنیم؟

چطور عینک مناسب فرم صورتمان انتخاب کنیم؟

چطور عینک مناسب فرم صورتمان انتخاب کنیم؟

 

در این پست که توسط گروه مد و فشن ایران ناز تهیه و ترجمه شده است شما را راهنمایی می کنیم که صورتتان چه فرمی است و چه عینکی مناسب فرم صورت شما است؟

 

به طور کلی فرم صورت به 6 مدل تقسیم می شود: کشیده(مستطیل)، بیضی، قلبی، مربع، گرد و لوزی شاید با نگاه کردن به آینه متوجه فرم صورتتان نشوید.

 

برای اینکه فرم صورت خود را به درستی تشخیص دهید راهنمایی های ما را به دقت مطالعه کنید.

 

چطور عینک مناسب فرم صورتمان انتخاب کنیم؟

 

از یک نوار برای اندازه گیری استفاده کنید. عرض پیشانی، عرض گونه ها و فک و طول صورتتان را اندازه بگیرید. موقع اندازه گیری، پهن ترین و دورترین نقاط را اندازه گیری کنید.

 

1. صورت کشیده

 

چطور عینک مناسب فرم صورتمان انتخاب کنیم؟

 

در صورت کشیده، پیشانی، گونه و فک تقریبا هم عرض هستند. عینک مناسب این صورت، عینکی با قاب بزرگ و پهن است.

 

2. صورت قلبی

 

چطور عینک مناسب فرم صورتمان انتخاب کنیم؟

 

زاویه فک گوشه دار و نوک تیز، گونه های بزرگ و پیشانی بلند مشخصه های صورت قلبی است.

 

عینک مناسب این صورت عینکی است که گوشه هایش رو به پایین باشد و زاویه فک را نشان دهد.

 

همچنین می توانید عینکی انتخاب کنید که شیشه هایش قاب نداشته باشد.

 

3. صورت مربعی

 

چطور عینک مناسب فرم صورتمان انتخاب کنیم؟

 

در این صورت، بلندی صورت و فاصله بین گونه ها معمولا یکی است. عرض زاویه فک، گونه ها و پیشانی هم اندازه است.

 

قاب باریک بیضی یا مستطیل با لبه های گرد مناسب این صورت است.

 

4. صورت بیضی

 

چطور عینک مناسب فرم صورتمان انتخاب کنیم؟

 

در این صورت، طول بیشتر از عرض است و پیشانی یک مقدار بزرگتر از زاویه فک است. اگر صورت بیضی دارید قاب هایی انتخاب کنید که قسمت بالایی آن از قسمت پایینی اش ضخیم تر باشد.

 

5. صورت گرد

 

چطور عینک مناسب فرم صورتمان انتخاب کنیم؟

 

طول و عرض صورتهای گرد یکی است. پیشانی و زاویه فک باریکتر اما همه در یک تناسب قرار دارند. عینک های مربع یا مستطیل با نوک های تیز مناسب این صورت است.

 

6. صورت لوزی

 

چطور عینک مناسب فرم صورتمان انتخاب کنیم؟

 

در این مدل صورت، استخوانهای گونه، بزرگ، چانه نوک تیز و پیشانی یک مقدار باریک است. اگر صورت لوزی دارید عینک با لبه های گرد که از گونه هایتان بزرگتر نباشد انتخاب کنید.