وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

چطور در مقابل تصمیمات سال جدید قاطع باشیم؟

چطور در مقابل تصمیمات سال جدید قاطع باشیم؟

چگونه می توانیم در مقابل تصمیمات سال جدید قاطع باشیم؟

 

فهرست کردن تصمیمات و چیزهایی که می خواهید در سال جدید در آنها بهتر باشید بسیار انگیزه بخش است.

 

اما با گذشت چند ماه از سال، عزم و تصمیم به آرامی از بین می رود و دنبال کردن تصمیمات کسل کننده به نظر می رسد.

 

چگونه می توانیم در مقابل تصمیمات سال جدید قاطع باشیم؟

 

اما همانطور که همه ما می دانیم، تصمیمات سال جدید، ما را سازماندهی می کند و به ما جهت دهی و احساس هدفمند بودن می دهد.

 

از این رو می خواهیم در این بخش نکات مهمی را یادآور شویم تا تصمیمات خود را در سال نو دنبال کنید.

 

1. با اهداف کوچک شروع کنید

 

با اهداف کوچک شروع کنید

 

در همان ابتدا بزرگ فکر نکنید. قدم های کوچک بردارید و بدانید که تصمیمات سال جدید به شما کمک می کند قدم به قدم به آنها نزدیک شوید.

 

آرزوها و رویاهای بزرگ همیشه عالی است اما باید ظرفیت تحقق آن را نیز داشته باشید.

 

2. تصمیمات خود را برای خودتان نگه دارید

 

تصمیمات خود را برای خودتان نگه دارید ، چطور در مقابل تصمیمات سال جدید قاطع باشیم؟

 

تصمیمات خود را به کسی نگویید. این کار به شما کمک می کند تا بهتر روی خودتان تمرکز کنید بدون اینکه دیگران درمورد آنها نظرات و ایده های منفی به شما ارائه بدهند.

 

3. پیشرفت خود را پیگیری کنید

 

پیشرفت خود را پیگیری کنید

 

بسیار مهم است که پیشرفت خود را پیگیری کنید زیرا به شما کمک می کند انگیزه بیشتری داشته باشید و بیشتر تلاش کنید تا موفق شوید.

 

به هر حال اگر پیشرفتی نمی بینید، ممکن است انگیزه شما از بین برود یا به شدت انگیزه تان افزایش یابد تا هیچ گاه متوقف نشوید.

 

در نظر گرفتن مورد دوم برای شما بسیار مهمتر است.

 

4. به دنبال فردی با اهداف مشابه باشید

 

به دنبال فردی با اهداف مشابه باشید ، چطور در مقابل تصمیمات سال جدید قاطع باشیم؟

 

داشتن یک فردی که با شما اهداف مشابه داشته باشد باعث ایجاد رقابت و انگیزه و تشویق در شما می شود.

 

این رقابت سالم برای رسیدن به اهدافتان لازم است.

 

5. سرعت خود را کم کنید و به خودتان پاداش بدهید

 

سرعت خود را کم کنید و به خودتان پاداش بدهید

 

اگر نمی توانید به آنچه می خواهید برسید زیاد خودتان را مورد ضرب و شتم قرار ندهید.

 

در این مورد، توصیه می شود سرعت خود را کم کنید ، مدیتیشن کنید و زمانی را به خودتان اختصاص دهید.