وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

چند واقعیت عجیب و غریب درمورد جهان

چند واقعیت عجیب و غریب درمورد جهان

چند واقعیت عجیب و غریب درمورد جهان

 

جهان و آفرینش، بزرگ و تا ابد شگفت انگیز است، اما حتی اگر درمورد جهان، جستجو کنیم و چیزهای زیادی یاد بگیریم باز هم رمز و رازهایی باقی می ماند که از این واقعیت های عجیب و غریب درمورد جهان بی خبریم.

 

از شما دعوت می کنیم تا کلاه کاوشگر خود را سر کنید و با ما همراه شوید تا اسرار عجیب و غریب و شگفت انگیز جهان را کشف کنیم.

 

مردم استرالیا ماه را وارونه می بینند

 

مردم استرالیا ماه را وارونه می بینند ، چند واقعیت عجیب و غریب درمورد جهان

 

بسیاری از پرتره های ماه همانطور که از نیمکره شمالی دیده می شوند، قرار دارند.

 

از آنجایی که استرالیا در نیمکره جنوبی قرار دارد، ماه به صورت وارونه دیده می شود.

 

چرخش زمین درحال کاهش است

 

چرخش زمین درحال کاهش است

واقعیت عجیب و غریب دنیا

 

چرخش زمین در 2740 سال گذشته، تقریبا 6 ساعت کاهش یافته است.

 

درحالی که این ممکن است قابل توجه به نظر برسد اما معادل 1.78 میلی ثانیه است که در طول 100 سال به یک روز 24 ساعته اضافه شده است.

 

ماه کامل، خواب افراد را تحت تاثیر قرار می دهد

 

ماه کامل، خواب افراد را تحت تاثیر قرار می دهد

 

براساس مطالعات صورت گرفته، ماه کامل در الگوی خواب مردان و زنان تاثیر می گذارد.

 

محققان دریافتند که زنان درطول مراحل کامل شدن ماه، تمایل کمتری به خواب دارند و خواب عمیق آنها کاهش می یابد.

 

اما مردان در این زمان تمایل بیشتری به خوابیدن عمیق دارند.

 

لئوناردو داوینچی اولین رزومه تاریخ را نوشته

 

لئوناردو داوینچی اولین رزومه تاریخ را نوشته ، چند واقعیت عجیب و غریب درمورد جهان

 

لئوناردو داوینچی وقتی به دنبال کار به عنوان مهندس نظامی بود برگه ای برای آنجا نوشت و درمورد کارهایی که می توانست انجام دهد توضیح داد.

 

همچنین نوشته بود “در نقاشی، من هر چیزی را ممکن می کنم.”

 

خورشید می تواند 300 برابر بزرگتر شود

 

خورشید می تواند 300 برابر بزرگتر شود ، چند واقعیت عجیب و غریب درمورد جهان

واقعیت عجیب و غریب جهان

 

خورشید در پایان عمر خود، ممکن است 300 برابر بزرگتر از آنچه در حال حاضر است، باشد.

 

یک قوطی نوشابه رژیمی در آب شناور می شود درحالیکه یک قوطی نوشابه شیرین معمولی به علت چگالی های مختلف در ته آب غوطه ور می شود.

 

قوطی نوشابه رژیمی در آب شناور می شود