وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

چهره بدون جراحی این دختر عروسک نما (عکس)

چهره بدون جراحی این دختر عروسک نما (عکس)

چهره بدون جراحی این دختر عروسک نما (عکس)

 

جراحی های زیبایی و تغییراتی که برای شباهت به عروسک انجام می شود این روزها آمار بالایی دارند اما در کنار این موارد کم نیستند افرادی که با کمی تغییر ساده مثل آرایش چهره خود را شبیه عروسک ها می کنند مثل دختر نوجوان چینی که با دیدن تصاویرش در این بخش متوجه آن خواهید شد با ایران ناز همراه باشید

 

440.000 فالور برای آنکه هر روز تصاویر دختر چینی که با آرایش شباهت حیرت آوری به عروسک ها و شخصیت های بازی کامپیوتری پیدا می کند یکی از دلایل شهرت او در فضای مجازی است،کینا شین دختری شبیه عروسک الهام بخش تولید یکی از شخصیت های بازی مشهوربسیاری از هواداران او طرفدار چهره عروسک مثل او میباشند.

 

چهره بدون جراحی این دختر عروسک نما (عکس)

 

چهره بدون جراحی این دختر عروسک نما (عکس)

 

بسیاری معتقدند که این تصاویر منتشر شده هرگز نمی تواند متعلق به یک انسان باشد اما کینا برای متقاعد کردن مردم به این که او انسان حقیقی هست گاهی ویدئوهایی از توانایی خود در حین کارگریم منتشر میکند .

 

چهره بدون جراحی این دختر عروسک نما (عکس)

 

چهره بدون جراحی این دختر عروسک نما (عکس)

 

کینا اضافه بر داشتن خصوصیات صورت مناسب دارای پوست بی نقصی هست و در کنارآن مهارت زیادی در گریم و آرایش دارد. این دختر نوجوان چینی یک عکس بدون آرایشی نیز از خود منتشر کرده است تا چهره بدون آرایش خود را نیز به دیگران نشان دهد و ثابت کند که او یک انسان واقعی است .

 

چهره بدون جراحی این دختر عروسک نما (عکس)