اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

کارهای جالب و نوستالژیکی که در کودکی انجام می دادیم

کارهای جالب و نوستالژیکی که در کودکی انجام می دادیم

کارهای جالب و نوستالژیکی که در کودکی انجام می دادیم

 

همه ما با فکر کردن به گذشته و خاطرات کودکی مان هیجان زده می شویم و احساس بسیار خوبی پیدا می کنیم و این خاطرات و کارهای جالب و نوستالژیک بسیار زیبا هستند.

 

به یاد بیاورید کارهای جالب و عیجب و غریبی که هرکدام از ما در کودکی مان انجام می دادیم و برای دوستان و خانواده مان هم تعریف می کردیم.

 

اما امروز به همه آن کارها می خندیم و از اینکه آنها را انجام می دادیم تعجب می کنیم. یادش به خیر!

 

در این مقاله از سایت سرگرمی ایران ناز یک لیست از کارهای جالب و نوستالژیکی که در کودکی انجام می دادیم را آورده ایم.

 

1. یک کلیپس مو را روی بینی یا دهانمان می گذاشتیم.

 

کلیپس مو را روی بینی یا دهانمان می گذاشتیم ، کارهای جالب و نوستالژیک کودکی

 

2. از میله های تاب، وارونه آویزان می شدیم.

 

از میله های تاب، وارونه آویزان می شدیم ، کارهای جالب و نوستالژیک کودکی

 

3. با دستمان دور آب شیر یک حلقه درست می کردیم.

 

با دستمان دور آب شیر یک حلقه درست می کردیم ، کارهای جالب و نوستالژیک کودکی

 

4. درب قسمت باتری کنترل را باز و بسته می کردیم.

 

درب قسمت باتری کنترل را باز و بسته می کردیم ، کارهای جالب و نوستالژیک کودکی

 

5. نوشابه را داخل در بطری اش می ریختیم و از آن می خوردیم.

 

نوشابه را داخل در بطری اش می ریختیم ، کارهای جالب و نوستالژیک کودکی

 

6. دو طرف آهن ربا را به هم فشار می دادیم.

 

دو طرف آهن ربا را به هم فشار می دادیم ، کارهای جالب و نوستالژیک کودکی

 

7. پشت پرده حمام را چک می کردیم تا از نبود هیولا مطمئن شویم.

 

پشت پرده حمام برای هیولا ، کارهای جالب و نوستالژیک کودکی

 

8. هر یک عدد ماکارونی را به یک شاخه چنگال می زدیم.

 

ماکارونی خوردن با چنگال ، کارهای جالب و نوستالژیک کودکی

 

9. اجازه می دادیم چسب روی دستمان خشک شود و سپس آن را می کندیم و از بازی با آن لذت می بردیم.

 

چسب روی دستمان خشک شود ، کارهای جالب و نوستالژیک کودکی

 

10. وقتی تاب سوار می شدیم به قدری بالا می رفتیم که از قسمت بالای تاب هم رد می شدیم.

 

وقتی تاب سوار می شدیم ، کارهای جالب و نوستالژیک کودکی

 

11. دسته جارو، راکت تنیس یا هر شیء بلندی را روی انگشتانمان نگه می داشتیم.

 

نگه داشتن دسته جارو یا راکت تنیس روی انگشت ، کارهای جالب و نوستالژیک کودکی

 

12. با بادکنک، بازی می کردیم سپس آن را به موهایمان می مالیدیم تا بچسبد.

 

با بادکنک بازی می کردیم ، کارهای جالب و نوستالژیک کودکی

 

13. معمولا در زمین یا فرش هایی که چهارخانه بودند پایمان را به طور منظم در هر خانه آن قرار می دادیم و راه می رفتیم.

 

زمین یا فرش هایی چهارخانه ، کارهای جالب و نوستالژیک کودکی

 

14. از روی مبل ها یا میزها بالا و پایین می پریدیم.

 

از روی مبل ها یا میزها بالا و پایین می پریدیم ، کارهای جالب و نوستالژیک کودکی

 

15. در کمد لباسها قایم می شدیم.

 

در کمد لباسها قایم می شدیم ، مخفی ، کارهای جالب و نوستالژیک کودکی