وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

کاریکاتورهای جدید واکسن کرونا و سوژه های اجتماعی

کاریکاتورهای جدید واکسن کرونا و سوژه های اجتماعی

کاریکاتورهای جدید واکسن کرونا و سوژه های اجتماعی

 

 کاریکاتورهای اجتماعی معضلات و سوژه های اجتماعی و خبری روز دنیا نظیر واکسن کرونا , خشونت علیه زنان , گرانی و …. را نقادانه به تصویر میکشد .

 

کاریکاتورهای جدید واکسن کرونا و سوژه های اجتماعی

 

کاریکاتور گرانی پوشک ؛ بچه جون اینقدر کار خرابی نکن!

 

کاریکاتورهای جدید واکسن کرونا و سوژه های اجتماعی

 

کاریکاتور واکسن های کرونا

 

کاریکاتورهای جدید واکسن کرونا و سوژه های اجتماعی

 

کاریکاتور/ کاریکاتور کره زمین در 2020-2021

 

کاریکاتورهای جدید واکسن کرونا و سوژه های اجتماعی

 

کاریکاتور / واکسن کرونا رسید اما…ویروس کوید 19 هم جهش یافت!

 

کاریکاتورهای جدید واکسن کرونا و سوژه های اجتماعی

 

کاریکاتور خشونت علیه زنان

 

کاریکاتورهای جدید واکسن کرونا و سوژه های اجتماعی

 

کاریکاتور/ کاریکاتور آغاز سال 2021

 

کاریکاتورهای جدید واکسن کرونا و سوژه های اجتماعی

 

چهره کره زمین بعد از ویروس کرونا

 

کاریکاتورهای جدید واکسن کرونا و سوژه های اجتماعی

 

ستاره کریسمس 2021

 

کاریکاتورهای جدید واکسن کرونا و سوژه های اجتماعی

 

کاریکاتور خشونت و شکنجه علیه زنان

 

کاریکاتورهای جدید واکسن کرونا و سوژه های اجتماعی

 

کاریکاتور بدون شرح

 

کاریکاتورهای جدید واکسن کرونا و سوژه های اجتماعی

 

کاریکاتورهای جدید واکسن کرونا و سوژه های اجتماعی

 

 

کاریکاتورهای جدید واکسن کرونا و سوژه های اجتماعی