وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

کاری که بن افلک – Ben Affleck از انجام آن امتناع کرد

کاری که بن افلک – Ben Affleck از انجام آن امتناع کرد

کاری که بن افلک – Ben Affleck از انجام آن امتناع کرد

 

درمیان شایعاتی مبنی بر اینکه بن افلک و جنیفر لوپز – Jennifer Lopez رابطه نه چندان خوبی دارند، یک مستند نشان داد که چگونه افلک هنگام احیای دوباره رابطه شان یک خواسته داشته است.

 

پخش جزئیات رابطه در رسانه های اجتماعی ، کاری که بن افلک - Ben Affleck از انجام آن امتناع کرد

 

در این مستند افلک گفت که از پخش رابطه آنها در رسانه های اجتماعی خودداری کرده است.

 

او در این فیلم گفت: “گوش کن! یکی از چیزهایی که نمی خواهم رابطه در رسانه های اجتماعی است. سپس متوجه شدم که این منصفانه نیست. انگار که قرار است با کاپیتان قایق ازدواج کنید و بگویید خب من آب دوست ندارم.”

 

درحال بغل کردن همدیگر در تعطیلات

 

لوپز بارها در شبکه های اجتماعی درباره افلک پست هایی مانند عکسی که درحال بغل کردن همدیگر در تعطیلات بودند منتشر کرده است.

 

افلک 51 ساله و لوپر 54 ساله ابتدا از سال 2002 تا 2004 با هم بودند سپس آنها در سال 2004 به نامزدی شان پایان دادند و هر کدام از آنها با جنیفر گارنر و مارک آنتونی ازدواج کردند و صاحب فرزند شدند.

 

دوباره شعله های آتش عشق خود را روشن کردند ، کاری که بن افلک - Ben Affleck از انجام آن امتناع کرد

 

افلک و لوپز در سال 2021 دوباره شعله های آتش عشق خود را روشن کردند و در سال 2022 ازدواج کردند. آنها یک خانواده ای متشکل از 5 فرزند داشتند.

 

افلک فرزندانی 18 ساله، 15 ساله و 12 ساله از گارنر دارد درحالی که لوپز مادر دوقلوهای 16 ساله از همسر سابقش مارک آنتونی است.

 

اما درحال حاضر شایعاتی مبنی بر مطلوب نبودن رابطه شان منتشر شده است.

 

ما دو نفر با رویکردهای متفاوت هستیم

 

بن افلک در آن فیلم گفت: “ما دو نفر با رویکردهای متفاوت هستیم که سعی می کنیم سازش را یاد بگیریم.”

 

جنیفر لوپز به تنهایی در مراسم مت گالا شرکت کرد ، کاری که بن افلک - Ben Affleck از انجام آن امتناع کرد

 

این شایعات زمانی که جنیفر هفته گذشته به تنهایی در مراسم مت گالا 2024 شرکت کرد شروع شد. سپس گزارش شد که افلک در خانه ای جدا از لوپز اقامت دارد.

 

گزارشی نشان داد که افلک سوار بر ماشین خود صبح پنجشنبه در محله ای در لس آنجلس دیده شد و گزارش دیگری شد که او خانه اش را ترک کرده تا شب را در آنجا اقامت داشته باشد.

 

روی مسائل زناشویی خود کار کنند

 

اوایل هفته نیز لوپز بدون افلک درحال شکار خانگی دیده شد.

 

سایتی گزارش کرد که لوپز و افلک درحال تراپی هستند تا روی مسائل زناشویی خود کار کنند.

 

ویژگی های یک شریک زندگی ، کاری که بن افلک - Ben Affleck از انجام آن امتناع کرد

 

جنیفر یک پست اینستاگرامی را لایک کرد که در آن ویژگی های یک شریک زندگی که می تواند منجر به یک رابطه ناسالم شود را توضیح می داد.

 

یک رابطه سالم با کسی برقرار کنید

 

در این پست توضیح داده شده بود که “شما نمی توانید یک رابطه سالم با کسی برقرار کنید اگر از صداقت و امنیت عاطفی برخوردار نباشد، به وقت شما احترام نگذارد، مهارت های ارتباطی نداشته باشد و خودآگاهی قوی نسبت به خودش نداشته باشد.”

 

افلک اغلب از زمانی که لوپز را در رویدادهای موسیقی مانند مراسم گرمی همراهی می کرد ناراضی به نظر می رسید، رفتار او حتی در مراسم سال 2023 در اینترنت و فضای مجازی پخش شده بود.

 

از ماه مارس با هم عکسی نگرفته اند ، کاری که بن افلک - Ben Affleck از انجام آن امتناع کرد

 

این زوج از ماه مارس با هم عکسی نگرفته اند اما هر دو هنوز با حلقه های ازدواجشان دیده می شوند.